การปล่อยวาง

การปล่อยวาง เมื่อทุกอย่างอยู่เหนือการควบคุมแล้วพยายามปรับใจของตัวเองให้วางลงอย่าไปยุ่งกับเหตุการณ์ภายนอกมากเกินไป
เพราะแม้แต่ชีวิตของเราก็อยู่เหนือการควบคุมอยากจะมอบความสุขบางครั้งก็ทุกข์อยากหายไป กลายเป็นทุกข์มากขึ้นคิดใหม่ทุกอย่างจะผ่านไปพยายามทำใจให้ปกติก็พอ และเมื่อคุณสามารถหยุดโกรธชีวิตของคุณจะมีความสุข

 1. ปล่อยวางความโกรธมีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น
  ว่ากันว่า “ความโกรธคือยาพิษที่กลืนลงคอเพื่อฆ่าผู้อื่น”
  ความหมายก็คือเมื่อคุณโกรธร่างกายของคุณจะปล่อยฮอร์โมนที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น การหดตัวของกล้ามเนื้อความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหากเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ แล้วออกไปก็ไม่เป็นอันตรายมากนัก แต่ถ้ามีความโกรธฝังลึกในจิตใจตลอดเวลาก็จะส่งผลร้ายต่อร่างกายในระยะยาว เมื่อพูดถึงการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันสำหรับคนที่ทำร้ายคุณเช่นคุณเกลียดฉันฉันเกลียดคุณ นั่นเท่ากับคุณทำตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา

เมื่อคุณโกรธใครสักคนไม่เพียง แต่คุณทำร้ายตัวเองเท่านั้น แต่ปล่อยให้คน ๆ นั้นควบคุมสภาวะอารมณ์ของคุณด้วยดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือปล่อยวางความโกรธของคุณ อย่าถือสาหาความพยายามทำตัวให้มีความสุขมีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอ

 1. อย่าคิดแก้แค้น
  ถ้าคุณต้องการแก้แค้น Revenge เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
  “ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและความสำเร็จหากหมั่นฝึกฝนตนเองให้คิดดีทำดีจะทำให้มีพลังดึงดูดคนดีให้ทำดี

ขณะที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์และนักปรัชญาชื่อดังระดับโลก ที่กล่าว
“คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับความคิดและความรู้สึกเชิงลบ”

การปล่อยวาง

การปล่อยวาง

Letting Go When everything is out of control, try to adjust your mind to put it down. Don’t get too busy with external events
because even our lives are beyond our control. Control, want to give happiness, sometimes suffering, want to disappear Become more unhappy, think again, everything will pass, try to normalize it. And when you can stop being angry, your life will be happy.

 1. Let go of your anger, love and best wishes for others
  It is said that “Anger is a poison swallowed to kill others”
  What it means is that when you are angry, your body releases hormones that cause your heart to beat faster. Muscle contraction, blood pressure increases,

When you are angry with someone, not only But you only hurt yourself But let the person control your emotional state too, so all you have to do is let go of your anger. Do not rely on the effort to always be happy, love, and kind to others.

 1. Don’t think revenge.
  If you want to get revenge, Revenge is the best. It will have the power to attract good people to do good.

While Albert Einstein, the world-famous physicist and philosopher. That said
“You can’t solve problems when you’re obsessed with negative thoughts and feelings.”

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

วิบาก หมายถึงอะไร

วิบาก หมายถึงผลของกรรมเช่นการเกิดต้องมาจากอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งหากเราปรารถนาให้คน ๆ นั้นตายจากนั้นเราก็ฆ่าให้สำเร็จถ้ากรรมนั้นให้ผลทำให้เราไปเกิดในนรกได้รับความเดือดร้อนต่างๆนานาเพราะเจตนาที่ว่า ได้ทำไปแล้วตั้งแต่การกระทำที่ต้องการให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้นในขณะที่ต้องการให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้นก็แสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณชั่วร้ายของบุคคลนั้นไปถึงระดับนั้นแล้ว ดังนั้นจะสร้างจิตของผู้นั้นเองให้เกิดในอนาคต ซึ่งกำลังรับผลของกรรม

จึงขอให้ทุกคนกลับมาที่จิตของตนเองให้รู้ว่ากรรมอยู่ที่จิตของเรา ถ้าเป็นกุศลเกิดขณะนั้นถ้าผิดหรือเปล่าขณะนั้นจิตไม่ดีดังนั้นผลที่ไม่ดีเกิดไม่ดีและยังเห็นไม่ดีได้ยินไม่ดีได้กลิ่นรสไม่ดีก็รู้ สิ่งที่ส่งผลต่อการสัมผัสที่ไม่ดี

นี่คือผลของกรรมในชั่วชีวิต เพราะใคร ๆ ก็อยากเห็นได้ยินได้กลิ่นรสสัมผัสสัมผัส แต่สิ่งดีๆรอคอยกันทุกคนในวันนี้ แสวงหาผลของกรรมดี แต่กรรมที่เราทำนั้นจะได้รับผลอย่างนั้นหรือ?

วิบาก

วิบาก

Motivational refers to the effect of karma, such as being born from something that, if we wish that person to die, then we finish killing if that karma leads us to Born in Hell, suffered a lot because of the intention that It has been done since the act of wanting others to be like that while wanting others to be, it has been shown that that person’s evil spirit has reached that level. Therefore, it will create one’s own mind in the future. Which is receiving the results of the karma.

I ask everyone to come back to his own mind to know that Karma is in our mind. If it is charity at that time, if it is wrong or not, at that time, the mind is not good, so the bad effect is born bad and still sees bad, hears badly, can smell bad taste. Anything that affects poor touch.

This is the result of karma in a lifetime, because everyone wants to see, hear, smell, taste, touch. But good things await everyone today. Seeking the results of good karma But will our karma get results?

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

ผลของอกุศลกรรม

ผลของอกุศลกรรม บางท่านเคยเห็นบุคคลบางคนทำสิ่งเลวร้ายต่อโลก มีปัญหาว่าเมื่อไหร่คน ๆ นั้นจะได้รับผลของกรรมเมื่อมีคนทักท้วงว่าเมตตาหรือไม่ตอนนั้นคนนั้นบอกว่าอยากเห็นผลของกรรม เพราะรู้ว่าเมื่อมีการกระทำแล้วบุคคลนั้นควรได้รับการพิจารณาว่าขณะที่คิดเช่นนั้นมีความเมตตาหรือไม่? ใจดีมั้ย? มันคือความสุข? เป็นการกักขังหรือไม่?

ถ้าไม่พิจารณาแล้วคิดว่าอยากเห็นผลของกรรมอันไหนก็ต้องได้เมื่อคน ๆ นั้นรับผลของกรรมทุกคนก็สมเพชตามที่ฟังไม่ว่าใครจะเดือดร้อน หรือมีความทุกข์ยากในชีวิตคนอื่น ๆ เสียใจมาก แต่เมื่อเขากำลังทำกรรมเขาลืมนึกถึงความสงสารและความสงสาร ถ้าจะไม่เป็นเพื่อนกับคนนั้นใครจะเป็นเพื่อนของเขา? มีวิธีใดที่จะทำให้คน ๆ นั้นพ้นจากการกระทำที่ไม่ดีหรือความคิดที่ไม่ดี ดังนั้นหากมีมิตรแท้สำหรับคน ๆ นั้นก็มีวิธีช่วยคนที่คิดชั่วเป็นกุศลที่ควรทำอย่างยิ่งไม่ปล่อยวางเมื่อไรจะเห็นผลของกรรม แล้วอ้างว่าเพราะรู้ว่ากรรมจะให้ผล แต่เมื่อกรรมนั้นส่งผลจริง ๆ คน ๆ นั้นจะเกิดความสงสาร แต่ที่น่าเสียดายคือช้าเกินไป ควรจะเป็นความเมตตาเนื่องจากบุคคลใดก็ตามที่ทำสิ่งที่ไม่ดี

นี่เป็นเรื่องของคุณธรรมอันที่จริงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีธรรมชาติที่เกิดขึ้นคิดสิ่งต่างๆทางกุศลหรืออกุศล

ดังนั้นกุศลจึงต้องเป็นกุศล และการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์ผู้ที่มีความเที่ยงธรรมจะต้องได้รับการฝึกฝนให้ฉลาดและมีกุศลมากขึ้น เพราะเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าช่วงเวลานั้นไม่ได้เมตตาและช่วงเวลานั้นก็เลวร้าย

ดังนั้นจึงสามารถมีความเมตตาต่อบุคคลที่เป็นศัตรูได้อย่างรวดเร็ว

ผลของอกุศลกรรม

ผลของอกุศลกรรม

The effects of bad actions Some of you have seen someone do bad things for the world. There is a problem when a person receives the consequences of karma when someone argues about mercy or not. Knowing that once this is done, that person should be considered, is there mercy while thinking so? Is it kind? Is it happiness? Is it a detention?

If you don’t consider and think that you want to see the consequences of any karma, it must be that when that person accepts the consequences of karma, everyone is pitiful as it sounds, no matter who is in trouble. Or having misery in life. Others are very sad, but when they are doing karma, they forget to remember compassion and pity.

If not to be friends with that person, who will be his friend? Is there any way to get that person away from bad deeds or bad thoughts? Therefore, if there is a true friend for that person, there is a way to help a person who thinks evil, is a charity that should be done strongly, not let go when it will see the consequences of karma. And then claimed that because he knew that karma would yield results But when that karma really affects that person, compassion is born. But, unfortunately, it is too slow. It should be mercy because any person does a bad thing.

So it can be quick to have mercy on the enemy.

ขอบคุณเนื้อหาจาก >>>  Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ >>>  ที่นี่

ซื่อบริสุทธิ์

เช่นเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เรา  เราเชื่อสิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่คน ซื่อบริสุทธิ์ อื่นๆ บอกกับเรา เรา เห็นด้วย และข้อมูลก็ถูกเก็บเอาไว้ในความทรงจําของเรา ทุกสิ่งที่เราเรียนรู้เข้ามาในจิตใจของเราด้วยการตกลง และคงอยู่ในใจของเราด้วยการตกลง แต่เริ่มแรกมันผ่านมา ทางความสนใจไม่กระทําบาปด้วยวาจา

ซื่อบริสุทธิ์

ความสนใจเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับมนุษย์ เพราะมัน คือความ ซื่อบริสุทธิ์ ส่วนหนึ่งของจิตใจ ที่สามารถทําให้เกิดสิ่งที่เป็นไปได้ สําหรับเรา เพื่อให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือพิจารณา ถึงความเป็นไปได้ทั้งหมด ข้อมูลจากภายนอกส่งเข้ามา ภายในตัวเราผ่านทางความสนใจและในทํานองกลับกันด้วย ความสนใจเป็นช่องทางที่เราใช้เพื่อส่งและรับสารระหว่าง

เรื่องราวของเรา ข้อตกลงประการแรก : ไม่กระทําบาปด้วยวาจา

หลายพันปีมาแล้ว มนุษย์พยายามที่จะเข้าใจจักรวาล ธรรมชาติ และธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่ เป็นเรื่อง น่าทึ่งที่ได้เฝ้ามองมนุษย์ทําสิ่งต่างๆ ทั่วโลก ในสถานที่ และวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกอันแสนสวยงามใบนี้ มนุษย์พยายามอย่างมากที่จะทําความข้าใจ แต่ในการ ทําความเข้าใจนั้นทําให้เราตั้งสมมุติฐานขึ้นมาจํานวนมาก ในฐานะของศิลปิน เราบิดเบือนความจริงและสร้างทฤษฎี อันน่าอัศจรรย์ที่สุดขึ้น เราสร้างหลักปรัชญาทั้งหมด และสร้างศาสนาที่น่าอัศจรรย์ที่สุด เราสร้างเรื่องราวและ ความเชื่องมงายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รวมทั้งตัวของเราเอง และนี่คือจุดสําคัญ นั่นคือ เราสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา มนุษย์เกิดมาพร้อมกับพลังแห่งการสร้างสรรค์

เราสร้างสรรค์เรื่องราวด้วยถ้อยคําต่างๆ ที่เราเรด อยู่ตลอดเวลา เราแต่ละคนใช้ถ้อยคําแสดงความ และแสดงมุมมองของตัวเอง มีเหตุการณ์ นับไม่ถ้วนเกิดขึ้นรอบตัวเรา และด้วยการใช้ความ เราสามารถนําเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้มาใส่เอาไฯ เรื่องราวหนึ่งๆ ได้ เราสร้างสรรค์เรื่องราวของชีวิตเรา

Same as the computer We are innocent We believe what our parents or other adults have told us. We agree and the information is stored in our memories. Everything we learn comes to our minds by agreement. And remain in our hearts by agreement But initially it came In the interest of not committing sins with words

Attention is very important to humans because it is part of the mind. That can make something possible for us to focus on one thing or consider all the possibilities External data submitted Within us through interests and vice versa. Attention is the way we use to send and receive messages between

Our story First deal: do not commit sins verbally

We create stories with words we always red. Each of us uses expressions. And show your point of view. There are countless events happening around us. And by using We can bring various events. These can be put in A story. We create stories of our lives

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

จงอย่าคิดไปเอง

จงอย่าคิดไปเอง

ภายในโลกเล็ก ๆ ที่เราสร้างขึ้นเหตุผลก็คือทุกอย่างอยู่ข้างเรา ทุกสิ่งที่เขาทำก็เหมือนคำใบ้ที่เขาชอบเราเช่นกัน เขาทักทายเราแม้จะไม่มีงานใด ๆ เพราะเขาอาจต้องการคุยกับเรา
จงอย่าคิดไปเอง เขาหันกลับมาและสบตากับเราเมื่อเรามองเขาบางทีอาจเป็นเพราะในเวลานั้นเขาอาจหันมามองเราเช่นกัน

ที่ที่เขามาเพื่อดูเรื่องราว Facebook ของเราอาจเป็นเพราะเขาต้องการรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในโลกใบเล็ก ๆ นี้เราสามารถคิดได้ทุกอย่าง ลองนึกภาพสิ่งต่าง ๆ ที่ถ้าเราและพวกเขากำลังคบกันเราอาจทำเช่นนี้ รับกุ๊กกิ๊กทุกวันมันเป็นโลกที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง

แต่เมื่อเรากลับสู่โลกแห่งความจริงเหตุผลเหล่านั้นอาจไร้สาระเลย ด้วยเหตุนี้ผู้คนมักพูดว่า “โลกแห่งความจริงโหดร้าย” เราสามารถเพลิดเพลินกับโลกที่เราสร้าง แต่ต้องรู้ด้วยว่าโลกนี้เป็นเพียงโลกปลอมที่เราสร้างขึ้นเพราะเมื่อเรารวมสองโลกเข้าด้วยกันความสัมพันธ์ของเรากับพวกเขาอาจจะพัง

ตัวอย่างเช่นในโลกของเราเราคิดว่าเขาจะแอบชอบเราอย่างที่เราชอบเขาในภายหลัง เราสารภาพกับเขา แต่ปรากฎว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องบังเอิญ เขาไม่ได้แอบชอบเราเหมือนเราชอบเขา

ในช่วงเวลานั้นโลกแห่งความจริงจะสอนคุณว่าความโหดร้ายนั้นเป็นอย่างไร ด้วยการเป็นคุณและคนที่คุณแอบไม่มองซึ่งกันและกันอย่างลับๆนั่นคือความสัมพันธ์นั้นพังทลายลงอย่างสมบูรณ์ จงอย่าคิดไปเอง

จงอย่าคิดไปเอง

Don’t think about it yourself.

Within the small world we created, the reason is that everything is on our side. Everything he does is like a hint that he likes us too. He greets us even without any work because he might want to talk to us.
Don’t think about it yourself. He turned around and made eye contact with us when we looked at him, perhaps because at that time he might turn to look at us too.

The place where he came to see our Facebook story may be because he wants to know what we are doing in this small world. We can think of everything. Imagine things that if we and they are dating, we might do this. Get a tinkle everyday. It’s a truly wonderful world.

But when we return to the real world, those reasons may be ridiculous. For this reason, people often say that “Brutal real world” We can enjoy the world that we create. But one must know that this world is just a fake world that we created because when we combine the two worlds, our relationship with them may break down.

For example, in our world, we think that he will secretly like us as we like him later. I confess to him. But it turns out that everything that happened was a coincidence He doesn’t secretly like us like we like him.

During that time, the real world will teach you what cruelty is. By being you and the person you secretly hide from each other, that relationship is completely broken. Don’t think about it yourself.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สร้างแรงผลักดันให้ตนเอง

สร้างแรงผลักดันให้ตนเอง

หากคุณกำลังรอแรงจูงใจหรือกำลังใจจากผู้อื่นโอกาสที่จะชนะตัวเองอาจหมดไปได้ทุกที่ สร้างแรงผลักดันให้ตนเอง การทำสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละวันสิ่งสำคัญคือแรงผลักดันที่มาจากภายในตัวเรา

แต่การที่จะรักคนอื่นโดยไม่ใส่ใจตัวเองเลย ในกรณีส่วนใหญ่เป็นเพียงการกระทำที่สิ้นหวังที่จะเรียกร้องการยอมรับจากผู้อื่น และบางครั้งการหวังที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้อื่นสามารถนำไปสู่ความเจ็บปวดและความผิดหวัง แต่ความหวังในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า

แม้ว่าชีวิตในแต่ละวันจะเพิ่มขึ้นและลดลง แต่ยังคงมีแรงจูงใจที่จะผลักดันตัวเองให้ทำสิ่งที่ดีที่สุดเพราะไม่เช่นนั้นในท้ายที่สุดมันอาจจบลงด้วยชีวิตที่หายไปหรือเศร้าในภายหลัง

กล่าวอีกนัยหนึ่งแรงจูงใจเป็นเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของเราหรือไม่ แรงจูงใจที่มาจากการต้องการผลตอบแทนหรือต้องการหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่ดีนั้นไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับการมีแรงจูงใจที่มาจากความสนใจอย่างจริงจังนั่นคือการรู้ว่าคุณสนใจในสิ่งใดและให้สิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง จะช่วยในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คาดไว้

สร้างแรงผลักดันให้ตนเอง

Create self-motivation

If you are waiting for motivation or encouragement from others, chances of winning yourself may run out everywhere. Doing the best things each day. The important thing is the motivation that comes from within us.

Although daily life will increase and decrease. But still have the motivation to push yourself to do the best, because otherwise it may end up with a life that is lost or sad later

Although daily life will increase and decrease. But still have the motivation to push yourself to do the best, because in the end it may end in a lost or sad life later.

In other words, is motivation the main reason behind our actions? Motivation that comes from wanting compensation or wanting to avoid bad results cannot be compared to having serious interest motivation:

knowing what you are interested in and giving them these things. To motivate yourself Will help to produce better results than expected

But to love others without paying attention to yourself at all In most cases, it is just a hopeless act to demand acceptance from others. And sometimes, hoping to give the best to others can lead to pain and disappointment. But hope for what is best for you will be the right choice.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เป็นตัวของตัวเอง

เป็นตัวของตัวเอง

เป็นตัวของตัวเอง ต้องเข้าใจว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนมารวมกันเป็นกลุ่มพวกเขาจะสร้างกำแพงอารมณ์ที่ทรงพลังเช่นกัน กำแพงนี้มีความสามารถในการดึงดูดผู้คนให้เชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคิดที่นำไปสู่ “การคิดแบบกลุ่ม” หรือการติดตาม สิ่งนี้ทำให้คนที่ไม่มีส่วนร่วมในความคิดเห็นต่างกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้

และเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถถอนตัวและจากนั้นเป็นตัวคุณเองเราจะกลายเป็นคนที่กำหนดตัวเอง เกี่ยวกับว่าเราเป็นใครหรือเราเป็นคนแบบไหนซึ่งหมายความว่าเราจะมีตัวเราให้มากที่สุด มีทางเลือกในชีวิต และมีอิสระมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงความสามารถในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของความคิดของใคร

แม้ว่าผู้คนจะสามารถ “รักคนอื่นได้ก็เท่ากับรักตัวเอง” แต่การที่จะรักคนอื่นโดยไม่ใส่ใจตัวเองเลย ในกรณีส่วนใหญ่เป็นเพียงการกระทำที่สิ้นหวังที่จะเรียกร้องการยอมรับจากผู้อื่น และบางครั้งการหวังที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้อื่นสามารถนำไปสู่ความเจ็บปวดและความผิดหวัง แต่ความหวังในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า

เป็นตัวของตัวเอง

Must understand that whenever people come together as a group, they will create a powerful emotional wall as well This wall has the ability to attract people to connect with each other, especially in thinking that leads to “Group thinking” or following This causes people who do not participate in different opinions. Which is an important part of learning

And whenever we can withdraw and then be yourself, we will become the people who define ourselves. About who we are or what kind of person we are, which means we have ourselves as much as possible There are choices in life. And more freedom than ever, including the ability to express personal opinions without being a victim of anybody’s thoughts

Although people can “Love other people is equal to love yourself”, but to love other people without paying attention to themselves at all. In most cases, it is just a hopeless act to demand acceptance from others. And sometimes, hoping to give the best to others can lead to pain and disappointment. But hope for what is best for you will be the right choice.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเอาชนะใจตนเอง

การเอาชนะใจตนเอง

การเอาชนะใจตนเอง เป็นการทำได้ยาก แต่ถ้าลองทำได้ครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งที่สอง และ ที่สาม ก็จะสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น การเริ่มชนะใจตนเอง สามารถกล่าวได้ว่า เป็นสิ่งสำคัญ โดยเราจะต้อง กำจัดความความเกียจคร้านเสียแต่วันนี้

และ เริ่มต้นเป็นคนขยัน มานะ พากเพียร แล้ววันต่อๆไปเราก็ต้องเตือนตัวเองให้ตั้งมั่นใอยู่ในความหมั่นขยัน และ กระตือรือร้นอยู่เสมอ ไม่นานนิสัยความเพียรพยายามก็จะฝังติดตัวเราได้

ความจริงวิธีแก้ความเกียจคร้านของคนเรา สรุปได้ก็คือ ต้องรู้จักเอาชนะใจตนเอง วิธีเอาชนะใจตนเองทำอย่างไรก็ต้องแล้วแต่ละคนที่จะต้องเรียนรู้ตนเอง และ นำไปปรับใช้ แก้ไข เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อย่างไรก็ตาม

การกระทำต้องอยู่ในทางสบายกลาง อย่าเข้มงวดมากเกินไป เพราะถ้าไม่ได้ อาจจะหมดกำลังใจ ไม่ทำเอาเสียเลย เหมือน คนลดน้ำหนัก ถ้าค่อยๆเริ่มลด จะถาวร เพราะ สร้างนิสัย ให้ยอมรับพฤติกรรมการกินแบบใหม่

แบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ไม่ใช่ จะลดความอ้วน ก็หยุดทานขนมหรืออะไรที่เคยชอบ เพราะอยากให้ลดน้ำหนักได้เร็ว ซึ่งอาจจะได้ผล แต่ไม่ช้าความต้องการของจิตใจ ก็จะทำให้กลับไปทานขนมหรืออะไรที่เคยชอบได้โดยง่าย

การเอาชนะใจตนเอง

Self-defeating

To overcome oneself is difficult. But if try it once, then the second and the third time will be easier Starting to win oneself Can say that It is important that we must get rid of laziness today.

And beginning to be diligent, diligent, and the next day we must remind ourselves to be persistent in diligence and enthusiasm. Soon the perseverance and habit will bury us.

The truth of how to cure one’s laziness. In short, you must know how to overcome your own heart. How to overcome your own heart is to do it. Each person must learn to apply and apply it to solve problems immediately.

Action must be in a comfortable way. Don’t be too strict. Because if not May be discouraged Do not lose at all like a person losing weight, if gradually start to lose, it will be permanent because of the habit of accepting new eating habits

Gradually, not gradually to lose weight, stop eating snacks or anything you like. Because he wants to lose weight quickly Which may be effective But soon the needs of the mind Will make it easier to go back to eat snacks or anything you like

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง

สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง

สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง หากคุณกำลังรอแรงจูงใจหรือกำลังใจจากผู้อื่นโอกาสที่จะชนะตัวเองอาจวิ่งได้ทุกที่ เพื่อที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละวันสิ่งสำคัญคือแรงผลักดันที่มาจากภายในตัวเรา แม้ว่าชีวิตในแต่ละวันจะเพิ่มขึ้นและลดลง

แต่ยังคงมีแรงจูงใจที่จะผลักดันตัวเองให้ทำสิ่งที่ดีที่สุดเพราะไม่เช่นนั้นในท้ายที่สุดมันอาจจบลงด้วยชีวิตที่หายไปหรือเศร้าในภายหลังกล่าวอีกนัยหนึ่งแรงจูงใจเป็นเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของเราหรือไม่

แรงจูงใจที่มาจากการต้องการผลตอบแทนหรือต้องการหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่ดีนั้นไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับการมีแรงจูงใจที่มาจากบางสิ่งที่ร้ายแรงซึ่งก็คือการรู้ว่าคุณสนใจในสิ่งใดและให้สิ่งเหล่านี้เพื่อกระตุ้นตัวเอง จะช่วยในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คาดไว้

และเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถถอนตัวและจากนั้นเป็นตัวคุณเองเราจะกลายเป็นคนที่กำหนดตัวเอง เกี่ยวกับว่าเราเป็นใครหรือเราเป็นคนแบบไหนซึ่งหมายความว่าเราจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด มีทางเลือกในชีวิต และมีอิสระมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงความสามารถในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของความคิดของใคร

“จงสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง ไม่ใช่แค่เพียงคิดถึงแต่ตนเอง

สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง

Motivate yourself

Motivate yourself.If you are waiting for motivation or encouragement from others, your chances of winning yourself may run everywhere. In order to do the best thing each day, the important thing is the motivation that comes from within us. Although daily life will increase and decrease.

But there is still an incentive to push yourself to do the best because otherwise it may end up with a life that is lost or sad later. In other words, motivation is the main reason. Behind our actions?

Motivation that comes from wanting to pay for or wanting to avoid bad results cannot be compared to having motivation that comes from something serious, which is knowing what you are interested in and giving them things. This is to motivate myself. Will help to produce better results than expected

And whenever we can withdraw And then be yourself We will become the people who define ourselves. About who we are or what kind of person we are Which means We will have the most individuality.

There are choices in life. And have more freedom than before Including being able to express personal opinions without being a victim of anybody’s thoughts

“Create motivation for yourself. Not just thinking of only yourself “

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความอิสระ

ความอิสระ

ตอนนี้ความหมายของ ความอิสระ ขัยตกลงประการที่สองชัดเจนขึ้นแล้ว ข้อตกลงนี้สร้างภูมิคุ้มกันให้เราในการปฏิสัมพันธ์กับตัวละครรองในเรื่องราวของเรา เราไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่คนอื่นมองเรา ทันที่ที่เราได้เห็นวสิ่งที่คนอื่นพูดหรือทำไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรา ไม่ลำคัญว่ใครจะนินทาว่าร้ายเรา กล่าวโทษเรา ปฏิเสขเรา หรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองรองเรา การนินทาว่าร้ายต่างๆ นานาไม่มีผล

ต่อเรา เราไม่ต้องยุ่งยากกับการปกป้องมุมมองของตัวเราสิ่งใดก็ตามที่คนอื่นพูดไม่มีผลอะไรต่อตัวเรา เพราะเรามีภูมิคุ้มกันต่อความคิดเห็นและอารมณ์ซุ่นมัวของพวกเขาเรามีภูมิคุ้มกันต่อนัคล่ ต่อคนที่ใช้การนินทาวร้ายทำยผู้อื่น ต่อคนที่ต้องการให้ผู้อื่นทำร้ายตัวเองจงอยยึดทุกอย่างมาเป็นตัวเรา เป็นอุปกรณ์ชั้นยอดสำหรับการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และมันคือบัตรผ่านสำคัญ

ที่นำไปสู่ความเป็นอิสระ เพราะเราไม่ต้องชีดเส้นชีวิตเราตามความคิดเห็นของคนอื่นอีกต่อไป สิ่งนี้ทำให้เราเป็นอิสระอย่างแท้จริง เราสามารถทำสิ่งใดก็ตามที่เราอยากทำรู้ว่าสิ่งใดก็ตามที่เราทำไม่มีอะไรที่เกี่ยวช้องกับคนอื่นแต่เกี่ยวร้องกับตัวเราเอง คนคนเดียวที่เกี่ยวช้องกับเรื่องราว
ของเราคือตัวเราเอง การตระหนักรู้ในช้อนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง จำได้หมว่า การตระหนักรู้ความจริงเป็นชั้นแกของการู้จักตัวเอง และนั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำยู่ในสอนนี้

ความอิสระ

freedom

The definition of independence now is the second. This agreement immunizes us in interacting with the secondary characters in our story. We don’t have to worry about what other people see us. As soon as we saw what other people had said or done, it had nothing to do with us. It does not matter who gossips about whether we accuse us, condemning us, rejecting us or disagreeing with our secondary views. Various gossiping has no effect.

To us, we don’t have to bother with protecting our viewpoint, anything that other people say has no effect on us Because we are immune to their opinions and emotions, we are immune to them. To those who use gossip to hurt others To those who want others to hurt themselves, begging to seize everything as ourselves It is a great device for interacting with others. And it is an important pass

That leads to independence Because we don’t have to shed our lifestyles anymore. This makes us truly free. We can do whatever we want to do, knowing that whatever we do has nothing to do with others but to sing about ourselves. The only person involved in the story
Ours is ourselves Awareness in this way will change everything. Remember that awareness of truth is a layer of knowing yourself. And that’s what we are doing in this teaching

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่