การพัฒนาตนเอง เกิดจากการรู้จักตนเอง

การพัฒนาตนเอง เกิดจากการรู้จักตนเอง

การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง

การตระหนักรู้ในตนเองหมายถึงการเข้าใจตนเอง ยอมรับความปรารถนาของตนเอง

มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จวิพากษ์วิจารณ์การกระทำที่ไม่ถูกต้องควบคุมความรู้สึก

มีความรู้ความสามารถทักษะ

การสำรวจตัวเองเผยให้เห็นสิ่งดีๆ – จุดเด่น จุดด้อย – ข้อบกพร่องซึ่งจะรักษาและส่งเสริมสิ่งที่ดีแก้ไขข้อเสียหรือข้อบกพร่อง

การสำรวจต้องใจกว้าง ยอมรับข้อบกพร่องรับคำติชมจำไว้ว่า“ คนตำหนิคือคนบอกขุมทรัพย์แห่งการพัฒนา เป็นกระจกที่ส่องให้เห็นว่าเราเป็นใคร “

ในขณะที่หาข้อมูลและความรู้มาพิจารณาและหมั่นตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีเกิดขึ้นตลอดเวลา สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จริยธรรมและจิตวิญญาณ

จิตวิญญาณเป็นแหล่งที่มาของพลังของมนุษย์การก้าวข้ามสถานะทางวัตถุมีพลังอันยิ่งใหญ่ไร้ขีด จำกัด เราต้องพัฒนาปรัชญาความเชื่อศีลธรรมมารยาทซึ่งจะก่อให้เกิดจริยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มและสนับสนุนตัวเองและคนรอบข้าง

สติปัญญาและการศึกษา

การศึกษาความรู้ต่างๆซึ่งมีมากมายเพื่อให้เติบโตทั้งความคิดและความคิดและก้าวทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่จุดประสงค์เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของเรา จึงต้องมีการพัฒนาความฉลาดหลักแหลมเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นได้.

Self-realization means understanding yourself. Accept your wishes.

Take responsibility for your actions. Congratulations on your achievements, criticize your actions that are wrong, control your feelings.

Have knowledge and skill.

This self-survey reveals good things – strengths, weaknesses – flaws that will heal and promote good things, fix flaws or flaws.

Surveys must be generous. Accept flaws, receive feedback. Remember, “The flaw is the one telling the treasures of development. It’s a mirror that shows who we are. “

While taking into account information and knowledge, and always checking yourself, as the environment changes, technology is constantly evolving. Society is changing rapidly.

Ethics and spirit

The soul is the source of human power. Transcending material status has limitless power. We must develop a philosophy, belief, morality, etiquette, which will give rise to good ethics. To be more creative and support yourself and those around you.

Intelligence and education

Various knowledge education Which there are many To grow both mind and mind And keep pace with the emerging technology Purpose to be adapted to our lifestyle. Therefore requires the development of intelligent intelligence To be able to apply the knowledge learned to be able to apply for a better lifestyle.

การพัฒนาตนเอง เกิดจากการรู้จักตนเอง

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเอาชนะใจตัวเองสำคัญแค่ไหน ?

การเอาชนะใจตัวเองสำคัญแค่ไหน ?

การเอาชนะใจตัวเองสำคัญแค่ไหน
การเอาชนะใจตัวเองสำคัญแค่ไหน

ช่วยให้คุณพบเส้นทางชีวิตใหม่ที่ดีกว่า หากคุณสามารถเอาชนะตัวเองได้คุณจะเอาชนะความรู้สึกเกียจคร้าน ขยันขันแข็งจนสามารถสร้างผลงานที่ดีและสร้างฐานะที่มั่นคง

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข คนที่เอาชนะใจตัวเองได้คือคนที่มีศีลบริสุทธิ์มีเมตตาต่อทุกคนแม้กระทั่งศัตรู ทำให้เรามีเสน่ห์เป็นที่รักของผู้ที่พบเห็นใคร ๆ ก็อยากคบหาด้วย

การส่งมอบคุณธรรมให้กับสังคมและเพื่อน ๆ ทั่วโลกการเอาชนะตัวเองทำให้คุณเป็นคนรู้จักเสียสละ ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานในสังคมปัจจุบันที่มี แต่ความเร่งรีบความเครียดหากรู้จักเสียสละให้อภัยซึ่งกันและกันลดความโลภไม่เอาเปรียบกันก็จะทำให้สังคมและโลกน่าอยู่ขึ้น

การฝืนใจพูดง่าย แต่การกระทำเป็นเรื่องยาก แต่คุณต้องทำเพราะการฝืนใจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งความตามใจตัวเอง ฝืนใจครั้งเดียวไปเลย และไม่ต้องกลับมาทำซ้ำ

หรือแก้ทีละน้อยและค่อยๆลดวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่จิตใจอ่อนแอและไม่เด็ดขาดพอ โดยเฉพาะนิสัยขี้เกียจมันเป็นเรื่องหลอกลวงอย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

อาจต้องใช้ความไม่เต็มใจมากนัก แต่ถ้าสามารถแก้ไขได้จะทำให้หน้าที่การงานของคุณก้าวหน้าอย่างมากสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้และงานที่เหลือก็จะสำเร็จ

Helping you find a new and better way of life. If you can overcome yourself, you will overcome feelings of laziness. Be diligent that you can produce good results and build a stable position.

Live happily with others in society. The person who conquers himself is the one who has the holy precepts, is kind to everyone, even the enemy It makes us attractive and loved by everyone.

By delivering virtue to society and friends all over the world, overcoming yourself makes you a selfless acquaintance. With the working environment in today’s society that has But hustle and stress, if you sacrifice, forgive one another, reduce greed and not take advantage of one another, will make society and the world a better place.

Reluctance is easy to say. But the action is difficult. But you have to, because reluctance is the best way to stop indulging yourself. Reluctance once. And never come back and repeat it.

Or correct it gradually and reduce it gradually. This method is suitable for people who are mentally weak and are not strong enough. In particular, a lazy habit, it’s one of those scams that need to be addressed urgently.

It may take a lot of reluctance. But if it can be solved, it will make your career progress significantly, be able to overcome obstacles, and do the rest of your work.

การเอาชนะใจตัวเองสำคัญแค่ไหน ?

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เราไม่รู้จักแม้แต่ตัวเราเอง

 เราไม่รู้จักแม้แต่ตัวเราเอง ในประเด็นนี้จะเห็นได้ชัดว่าคนที่เรารักมากที่สุดไม่ได้รู้จักเราอย่างแท้จริง และเราก็ไม่ได้รู้จักพวกเขาอย่างแท้จริงเช่นกัน สิ่งเดียวที่เรารู้เกี่ยวกับพวกเขาคือสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับพวกเขา เรารู้จักเพียงภาพที่เราสร้างขึ้นและภาพนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา เราไม่รู้จักแม้แต่ตัวเราเอง แต่เราคิดว่าเรารู้จักพ่อแม่ของเรา คู่ชีวิตของเรา ลูกๆ ของเราและเพื่อนๆ ของเราเป็นอย่างดี

แต่ความจริงก็คือเราไม่รู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของพวกเขาและ สิ่งที่พวกเขากำลังคิดสิ่งที่พวกเขากำลังรู้สึก สิ่งที่พวกเขากำลังฝัน สิ่งที่น่าประหลาดกว่านั้นคือ เราคิดว่าเรารู้จักตัวเราเองแล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่า เราไม่รู้จักแม้แต่ตัวเราเอง เพราะเราแสร้งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นมานานแล้ว ด้วยตระหนักรู้นี้ เรารู้ว่ามันน่าขันขนาดไหนที่พูดว่า “คนรักของฉันไม่เข้าใจฉันเลย ไม่มีใครเข้าใจตัวฉันเลย”

แน่นอนว่าพวกเขาไม่เข้าใจ เราเองยังไม่เข้าใจตัวเองเลยบุคลิกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามบทบาทที่เรากำลังแสดงอยู่ ตามตัวละครรองในเรื่องราวของเราาตามความฝันของตัวเราในขณะนั้นที่บ้านเรามีบุคลิกอย่างหนึ่ง ที่ทำงานเรามีบุคลิกอย่างหนึ่ง เราจะแสดงออกด้วยความโกรธ และใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและเหตุการณ์สะเทือนความรู้สึกอันเปล่าประโยชน์

เราไม่รู้จักแม้แต่ตัวเราเอง

We don’t even know ourselves. On this point, it is obvious that the people we love the most do not truly know us. And we really didn’t know them either. The only thing we know about them is

what we believe about them. We know only the images that we create and that they are not their true self. We don’t even know ourselves. But we think that we know our parents Our partners, our children and friends Ours as well

But the truth is we don’t know what’s going on in their world and What they are thinking what they are feeling What they are dreaming What is more surprising is that We think that we know ourselves and we come to the conclusion that We don’t even know ourselves.

Because we pretend to be things that we haven’t been around in a long time With this awareness We know how ridiculous it is to say “My lover doesn’t understand me at all. No one understands me. ”

Of course, they do not understand I myself don’t understand myself yet. Our personality is constantly changing as we play. According to the secondary characters in our story,

according to our dreams at that time, in our home has a personality At work, we have a personality. We will show anger. And use words that cause conflicts and inconvenience

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

รู้จักตนเองให้ดีพอ

รู้จักตนเองให้ดีพอ

รู้จักตนเองให้ดีพอ

กุญแจสำคัญในการเอาชนะตนเอง (Personal Mastery) คือการเข้าใจว่าเราเป็นใคร การเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการกับวัตถุประสงค์และแรงจูงใจพื้นฐานหลายประการ

การรู้ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด เพราะการพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณมีหรือสิ่งที่ยังมีข้อบกพร่อง ไม่ใช่แค่การก้าวไปสู่ความเป็นเลิศเท่านั้น

แต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำ หากเราต้องการให้ภาพลักษณ์ของเราดียิ่งขึ้นจำเป็นต้องจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดี และจะให้ผลลัพธ์ที่ดีตามมา

มีงานวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่า IQ มีผลต่อความสำเร็จของผู้คนเพียง 20% ในขณะที่อารมณ์มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของคุณ ก็อาจส่งผลเสียต่อเราได้เช่นกัน

การรู้จักตัวเองหมายถึงความสามารถในการอ่านอารมณ์ของเราเองได้อย่างแม่นยำ สิ่งนี้จะก่อให้เกิดความสามารถในการจัดการและควบคุมตัวเองในช่วงเวลาที่มีอารมณ์หรือทัศนคติเชิงลบ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการรู้จักตัวเอง.

The key to self-defeating (Personal Mastery) is understanding who we are. Self-transformation is about dealing with a number of fundamental objectives and motives.

Knowing both your weaknesses and strengths isn’t as easy as you think. Because trying to understand what you have or what is flawed It’s not just a step towards excellence.

But that’s what we should all do. If we want our image to be better, we need to manage our emotions well. And will produce good results accordingly.

There is a lot of research showing that IQ affects only 20% of people’s success, while mood tends to influence your success. It might adversely affect us too.

Knowing myself means being able to read our own emotions with precision. This will give rise to the ability to manage and control yourself during times of negative emotions or attitudes. It’s one of the key factors in knowing yourself.

Each day there are many events that lead us to win our own hearts. No matter how easy it is From shaking soft blankets Get out and wake up to work early. Trying not to eat sweet and greasy foods that are delicious and thick. To difficult things Like getting the job done as intended Or trying to go to exercise every day

รู้จักตนเองให้ดีพอ

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

ความเป็นจริง ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต

บดเบือนโดยความรู้ที่เราเป็น ความเป็นจริง แท้จริงแล้วความจริงนั้นคือความ การสะท้อนความจริงมักจะถูกบิดเบือนโดยคร เก็บไว้ในความทรงจํา

เขียวชาญหลายท่านกล่าวว่า จิตแต่ละดวง นี่คือความจริง โลกที่เราคิดว่าเราเห็นอยู่ภายนอก แท้จริงแล้วอยู่ภายในตัวเรา มันเป็นเพียงภาพในจินตนาการ ของเรา มันคือความฝัน เราฝันอยู่ตลอดเวลา และเป็น เรื่องที่เรารู้มานานนับศตวรรษแล้ว ไม่ใช่เพียงชาวทอลเท็ค ในเม็กซิโก แต่เป็นที่รู้กันในกรีซ โรม อินเดีย และอียิปต์ ผู้คนทั่วโลกต่างพูดกันว่า “ชีวิตคือความฝัน” คําถามคือ แล้วเรารู้หรือไม่

เมื่อเราไม่รู้ว่าสมองของเรานั้นอยู่ตลอดเวลา มันจึง เป็นเรื่องง่ายที่จะกล่าวโทษคนหรือสิ่งของที่อยู่นอก ตัวเรา เพราะการบิดเบือนทั้งหมดอยู่ในความฝันของเรา สิ่งเหล่านี้ทําให้ชีวิตของเราเป็นทุกข์ เมื่อเราตระหนักว่า

เรากําลังดํารงชีวิตอยู่ในความฝันที่เราเป็นผู้สร้างขึ้น เราจะ ก้าวไปสู่การเติบโต เพราะตอนนี้เราสามารถรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่เราสร้างขึ้น การตระหนักรู้ว่าสมองของเราฝัน อยู่ตลอดเวลา ทําให้เราได้พบกุญแจที่จะเปลี่ยนแปลง ความฝันของเรา หากเราไม่มีความสุขกับมัน

ใครเป็นผู้ฝันถึงเรื่องราวชีวิตของเรา คําตอบคือ ตัวเราเอง หากเราไม่ชอบชีวิตของเรา หากเราไป สิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเรา เราเป็นเพียงผู้เปลี่ยนมันได้ มันคือโลกของเรา มันคือความ หากเรามีความสุขกับความฝันของเรา นั้นมี ความเป็นจริง มันคือความฝันของเรา นั้นถือเป็นสิ่งวิเศษ

ความเป็นจริง

Reality

Crushed by our knowledge of reality. In truth, that truth is Reflections are often distorted by cor Keep in memory

Many experts say that each mind is true. The world that we think we see outside In fact within us It’s just a picture in our imagination. It’s a dream. We have always dreamed and have been known for centuries. It’s not only the Tallotech people in Mexico, but it’s also known in Greece, Rome, India and Egypt. People all over the world say that “Life is a dream.” The question is, then do we know?

When we do not know that our brains are constantly present, it is easy to blame people or things that are outside of us because all distortions are in our dreams. These things cause our lives to suffer. When we realized that

We are living in the dreams that we have created. We will step towards growth. Because now we can take responsibility To what we created Being aware that our brain is constantly dreaming of making us find the keys to change. Our dreams If we are not happy with it

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

การควบคุมอารมณ์

การควบคุมอารมณ์ คือความสามารถในการตอบสนองทางอารมณ์ต่อประสบการณ์ในสังคมที่ยอมรับได้ แต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองอย่างฉับพลัน และเป็นความสามารถในการเลื่อนปฏิกิริยาอย่างกะทันหันหากจำเป็น

หรืออาจนิยามได้ว่าเป็นกระบวนการไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในที่รับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินและเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางอารมณ์การควบคุมอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมอารมณ์ ซึ่งรวมการควบคุมทั้งตนเองและผู้อื่น

การควบคุมอารมณ์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนรวมถึงการเริ่มต้นการยับยั้งหรือการปรับสภาพหรือพฤติกรรมในสถานการณ์เฉพาะเช่นการปรับเปลี่ยนความรู้สึกส่วนตัวของจิตใจความรู้ความเข้าใจและการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์

(เช่นการเต้นของหัวใจหรือการทำงานของฮอร์โมน) และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ (ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางใบหน้า) นอกเหนือจากนั้นการควบคุมอารมณ์ของคุณยังสามารถอ้างถึงกระบวนการต่างๆเช่นการให้ความสนใจกับงานที่กำลังทำ และการหยุดพฤติกรรมที่น่ารังเกียจผู้อื่นบอกว่าการควบคุมอารมณ์เป็นงานที่สำคัญมากในชีวิตมนุษย์

การควบคุมอารมณ์

การควบคุมอารมณ์

Emotional control is the ability to respond emotionally to acceptable social experiences. But flexible enough to respond promptly. And it is the ability to abruptly postpone a reaction if needed.

Or it can be defined as an external or internal process that is responsible for examining, evaluating and changing emotional reactions. Regulation of emotions is part of the process of controlling emotions. This includes controls for both oneself and others.

Emotional regulation is a complex process, including the initiation of inhibition or conditioning or behavior in specific situations, such as modifying the subjective feelings of the mind, cognition, and emotional-related physiological responses. / p>

(such as heartbeat or hormonal activity) and mood-related behaviors. In addition, controlling your emotions can refer to processes such as paying attention to the work being done. And stopping offensive behaviors, others say that emotional regulation is a very important task in human life.

Emotional regulation is a complex process, including initiating, inhibiting, or conditioning or behavior in a particular situation, such as modulating the subjective feelings of the mind, cognition, and the physiological response associated with emotion. (Such as heartbeat or hormonal activity) and mood-related behaviors

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

วิธีวางในใจ ให้ไกลความทุกข์

วิธีวางในใจ ให้ไกลความทุกข์ ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความจริง หากยอมรับความจริงได้ชีวิตของเราก็จะห่างไกลจากความทุกข์ มาดูกันว่าเราจะทำอย่างไรให้ใจเราห่างไกลจากทุกข์แนะนำโดยพระไพศาลวิสาโล

สิ่งแรกที่คุณควรทำคือเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อความผิดหวังเกิดขึ้นอย่าซ้ำเติมตัวเองเมื่อเขาป่วยเขาจะป่วยทางร่างกายเท่านั้น อย่าปล่อยให้ใจป่วย เมื่อทรัพย์สินสูญหายเพียงแค่ยอมแพ้อย่าให้ใจเสียเธอ

หลายคนชอบซ้ำเติมตัวเอง เมื่อสมบัติหายถูกโกงเงินก็มี แต่จะเสียใจเสียใจเสียใจไม่พอยังไม่ยอมกินไม่ยอมนอนหรือกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกด้วย แทนที่จะเศร้าเขาก็เสียสุขภาพด้วย พอทำงานก็ทำไม่ได้ไม่มีสมาธิตกงานอีก

เราซ้ำเติมตัวเองเป็นประจำ แม้ในเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่ต้องเผชิญกับการจราจรติดขัดแทนที่จะเสียเวลาไปกับการเสียอารมณ์ เสียเวลาเราหยุดไม่ได้เพราะรถติดเกินวิสัยที่จะป้องกันและแก้ไขได้ แต่การเสียอารมณ์นั้นเป็นเพราะเราทำตัวเอง ไม่น่าไว้วางใจไม่รู้จักดูแลจิตใจตัวเองเมื่อถูกคนนินทาตำหนิแค่นี้ก็แย่พอแล้ว การซ้ำเติมตัวเองต่อไปคือการปล่อยให้ความโกรธและความหงุดหงิดเข้ามากระทบจิตใจ

วิธีวางในใจ ให้ไกลความทุกข์

วิธีวางในใจ ให้ไกลความทุกข์

Suffering occurs because most of them do not accept the truth. If truth can be accepted, our lives will be far from suffering. Let’s see how we can keep our hearts away from suffering, recommended by Phra Paisal Visalo.

The first thing you should do is when suffering occurs, when disappointment occurs, do not aggravate yourself when he is sick, he will only be physically sick. Don’t let your heart get sick When your possessions are lost, just give up. Don’t hurt her.

Many people like to aggravate themselves. When a treasure is lost, is cheated, money is there. But will be sorry, sorry, not enough regret, still refusing to eat, refusing to sleep, or unable to eat, unable to sleep as well Instead of being sad, he also lost his health. When you work, you can’t be distracted and lose your job.

We aggravate ourselves regularly. Even in everyday situations that are faced with traffic jams, instead of wasting time losing their emotions. Waste of time, we can not stop because the traffic is too heavy to prevent and fix. But the loss of emotions is because we do ourselves.

It is not trustworthy, does not know how to take care of your own mind when being blamed by people, this is just bad enough. Continuing to aggravate yourself is to allow your anger and frustration to hit your mind.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

การปล่อยวาง

การปล่อยวาง เมื่อทุกอย่างอยู่เหนือการควบคุมแล้วพยายามปรับใจของตัวเองให้วางลงอย่าไปยุ่งกับเหตุการณ์ภายนอกมากเกินไป
เพราะแม้แต่ชีวิตของเราก็อยู่เหนือการควบคุมอยากจะมอบความสุขบางครั้งก็ทุกข์อยากหายไป กลายเป็นทุกข์มากขึ้นคิดใหม่ทุกอย่างจะผ่านไปพยายามทำใจให้ปกติก็พอ และเมื่อคุณสามารถหยุดโกรธชีวิตของคุณจะมีความสุข

 1. ปล่อยวางความโกรธมีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น
  ว่ากันว่า “ความโกรธคือยาพิษที่กลืนลงคอเพื่อฆ่าผู้อื่น”
  ความหมายก็คือเมื่อคุณโกรธร่างกายของคุณจะปล่อยฮอร์โมนที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น การหดตัวของกล้ามเนื้อความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหากเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ แล้วออกไปก็ไม่เป็นอันตรายมากนัก แต่ถ้ามีความโกรธฝังลึกในจิตใจตลอดเวลาก็จะส่งผลร้ายต่อร่างกายในระยะยาว เมื่อพูดถึงการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันสำหรับคนที่ทำร้ายคุณเช่นคุณเกลียดฉันฉันเกลียดคุณ นั่นเท่ากับคุณทำตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา

เมื่อคุณโกรธใครสักคนไม่เพียง แต่คุณทำร้ายตัวเองเท่านั้น แต่ปล่อยให้คน ๆ นั้นควบคุมสภาวะอารมณ์ของคุณด้วยดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือปล่อยวางความโกรธของคุณ อย่าถือสาหาความพยายามทำตัวให้มีความสุขมีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอ

 1. อย่าคิดแก้แค้น
  ถ้าคุณต้องการแก้แค้น Revenge เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
  “ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและความสำเร็จหากหมั่นฝึกฝนตนเองให้คิดดีทำดีจะทำให้มีพลังดึงดูดคนดีให้ทำดี

ขณะที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์และนักปรัชญาชื่อดังระดับโลก ที่กล่าว
“คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับความคิดและความรู้สึกเชิงลบ”

การปล่อยวาง

การปล่อยวาง

Letting Go When everything is out of control, try to adjust your mind to put it down. Don’t get too busy with external events
because even our lives are beyond our control. Control, want to give happiness, sometimes suffering, want to disappear Become more unhappy, think again, everything will pass, try to normalize it. And when you can stop being angry, your life will be happy.

 1. Let go of your anger, love and best wishes for others
  It is said that “Anger is a poison swallowed to kill others”
  What it means is that when you are angry, your body releases hormones that cause your heart to beat faster. Muscle contraction, blood pressure increases,

When you are angry with someone, not only But you only hurt yourself But let the person control your emotional state too, so all you have to do is let go of your anger. Do not rely on the effort to always be happy, love, and kind to others.

 1. Don’t think revenge.
  If you want to get revenge, Revenge is the best. It will have the power to attract good people to do good.

While Albert Einstein, the world-famous physicist and philosopher. That said
“You can’t solve problems when you’re obsessed with negative thoughts and feelings.”

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

วิบาก หมายถึงอะไร

วิบาก หมายถึงผลของกรรมเช่นการเกิดต้องมาจากอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งหากเราปรารถนาให้คน ๆ นั้นตายจากนั้นเราก็ฆ่าให้สำเร็จถ้ากรรมนั้นให้ผลทำให้เราไปเกิดในนรกได้รับความเดือดร้อนต่างๆนานาเพราะเจตนาที่ว่า ได้ทำไปแล้วตั้งแต่การกระทำที่ต้องการให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้นในขณะที่ต้องการให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้นก็แสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณชั่วร้ายของบุคคลนั้นไปถึงระดับนั้นแล้ว ดังนั้นจะสร้างจิตของผู้นั้นเองให้เกิดในอนาคต ซึ่งกำลังรับผลของกรรม

จึงขอให้ทุกคนกลับมาที่จิตของตนเองให้รู้ว่ากรรมอยู่ที่จิตของเรา ถ้าเป็นกุศลเกิดขณะนั้นถ้าผิดหรือเปล่าขณะนั้นจิตไม่ดีดังนั้นผลที่ไม่ดีเกิดไม่ดีและยังเห็นไม่ดีได้ยินไม่ดีได้กลิ่นรสไม่ดีก็รู้ สิ่งที่ส่งผลต่อการสัมผัสที่ไม่ดี

นี่คือผลของกรรมในชั่วชีวิต เพราะใคร ๆ ก็อยากเห็นได้ยินได้กลิ่นรสสัมผัสสัมผัส แต่สิ่งดีๆรอคอยกันทุกคนในวันนี้ แสวงหาผลของกรรมดี แต่กรรมที่เราทำนั้นจะได้รับผลอย่างนั้นหรือ?

วิบาก

วิบาก

Motivational refers to the effect of karma, such as being born from something that, if we wish that person to die, then we finish killing if that karma leads us to Born in Hell, suffered a lot because of the intention that It has been done since the act of wanting others to be like that while wanting others to be, it has been shown that that person’s evil spirit has reached that level. Therefore, it will create one’s own mind in the future. Which is receiving the results of the karma.

I ask everyone to come back to his own mind to know that Karma is in our mind. If it is charity at that time, if it is wrong or not, at that time, the mind is not good, so the bad effect is born bad and still sees bad, hears badly, can smell bad taste. Anything that affects poor touch.

This is the result of karma in a lifetime, because everyone wants to see, hear, smell, taste, touch. But good things await everyone today. Seeking the results of good karma But will our karma get results?

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

ผลของอกุศลกรรม

ผลของอกุศลกรรม บางท่านเคยเห็นบุคคลบางคนทำสิ่งเลวร้ายต่อโลก มีปัญหาว่าเมื่อไหร่คน ๆ นั้นจะได้รับผลของกรรมเมื่อมีคนทักท้วงว่าเมตตาหรือไม่ตอนนั้นคนนั้นบอกว่าอยากเห็นผลของกรรม เพราะรู้ว่าเมื่อมีการกระทำแล้วบุคคลนั้นควรได้รับการพิจารณาว่าขณะที่คิดเช่นนั้นมีความเมตตาหรือไม่? ใจดีมั้ย? มันคือความสุข? เป็นการกักขังหรือไม่?

ถ้าไม่พิจารณาแล้วคิดว่าอยากเห็นผลของกรรมอันไหนก็ต้องได้เมื่อคน ๆ นั้นรับผลของกรรมทุกคนก็สมเพชตามที่ฟังไม่ว่าใครจะเดือดร้อน หรือมีความทุกข์ยากในชีวิตคนอื่น ๆ เสียใจมาก แต่เมื่อเขากำลังทำกรรมเขาลืมนึกถึงความสงสารและความสงสาร ถ้าจะไม่เป็นเพื่อนกับคนนั้นใครจะเป็นเพื่อนของเขา? มีวิธีใดที่จะทำให้คน ๆ นั้นพ้นจากการกระทำที่ไม่ดีหรือความคิดที่ไม่ดี ดังนั้นหากมีมิตรแท้สำหรับคน ๆ นั้นก็มีวิธีช่วยคนที่คิดชั่วเป็นกุศลที่ควรทำอย่างยิ่งไม่ปล่อยวางเมื่อไรจะเห็นผลของกรรม แล้วอ้างว่าเพราะรู้ว่ากรรมจะให้ผล แต่เมื่อกรรมนั้นส่งผลจริง ๆ คน ๆ นั้นจะเกิดความสงสาร แต่ที่น่าเสียดายคือช้าเกินไป ควรจะเป็นความเมตตาเนื่องจากบุคคลใดก็ตามที่ทำสิ่งที่ไม่ดี

นี่เป็นเรื่องของคุณธรรมอันที่จริงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีธรรมชาติที่เกิดขึ้นคิดสิ่งต่างๆทางกุศลหรืออกุศล

ดังนั้นกุศลจึงต้องเป็นกุศล และการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์ผู้ที่มีความเที่ยงธรรมจะต้องได้รับการฝึกฝนให้ฉลาดและมีกุศลมากขึ้น เพราะเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าช่วงเวลานั้นไม่ได้เมตตาและช่วงเวลานั้นก็เลวร้าย

ดังนั้นจึงสามารถมีความเมตตาต่อบุคคลที่เป็นศัตรูได้อย่างรวดเร็ว

ผลของอกุศลกรรม

ผลของอกุศลกรรม

The effects of bad actions Some of you have seen someone do bad things for the world. There is a problem when a person receives the consequences of karma when someone argues about mercy or not. Knowing that once this is done, that person should be considered, is there mercy while thinking so? Is it kind? Is it happiness? Is it a detention?

If you don’t consider and think that you want to see the consequences of any karma, it must be that when that person accepts the consequences of karma, everyone is pitiful as it sounds, no matter who is in trouble. Or having misery in life. Others are very sad, but when they are doing karma, they forget to remember compassion and pity.

If not to be friends with that person, who will be his friend? Is there any way to get that person away from bad deeds or bad thoughts? Therefore, if there is a true friend for that person, there is a way to help a person who thinks evil, is a charity that should be done strongly, not let go when it will see the consequences of karma. And then claimed that because he knew that karma would yield results But when that karma really affects that person, compassion is born. But, unfortunately, it is too slow. It should be mercy because any person does a bad thing.

So it can be quick to have mercy on the enemy.

ขอบคุณเนื้อหาจาก >>>  Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ >>>  ที่นี่