จงนึกภาพว่าเรามีวิถีชีวิตใหม่

เรามีอิสระ

เรามีอิสระ ที่จะเป็นตัวเรา อย่างแท้จริง เราไม่บังคับชีวิตของเราให้เป็นไปตาม ความคิดของคนอื่นอีกต่อไป

เรามีอิสระ

เรามีอิสระ จงนึกภาพว่าเราดํารงชีวิตโดยไม่ตัดสินตัวเองหรือผู้อื่น และไม่กลัวการถูกตัดสิน

เรายอมรับตัวเราอย่างที่เราเป็น และยอมรับผู้อื่นอย่างที่พวกเขาเป็นจงนึกภาพว่าเราดํารงชีวิตโดยไม่ขัดแย้งกับตัวเองและผู้อื่น

เราเคารพตัวเองและผู้อื่น และพวกเขาก็เคารพเราตอบจงนึกภาพว่าเราดํารงชีวิตโดยไม่กลัวที่จะแสดงตัวเราหรือเสี่ยงที่จะเปิดเผยชีวิตของเรา

เราดํารงชีวิตโดยไม่กลัว ไม่รู้สึกผิด ไม่รู้สึกอับอาย และไม่เสียใจ
อย่างที่เป็นจงนึกภาพว่าเรารักตัวเองอย่างที่เราเป็น

เรารักร่างกาย ของเราอย่างที่เป็นอยู่ และเรารักอารมณ์ต่างๆ ของเรา
จงนึกภาพว่าเราเป็นตัวของตัวเอง

เรามีความสุขและ สนุกกับชีวิตอย่างแท้จริง จงนึกภาพว่าเราดํารงชีวิต โดยมีอิสระในสิ่งเหล่านี้
การดํารงชีวิตแบบนี้

เป็นไปได้อย่างแน่นอน และมันก็อยู่ในมือเรามีคนเคยทํามาแล้วและเราก็ทําได้เช่นกัน

จงทําข้อตกลงห้าประการกับชีวิตและในไม่ช้าเราจะมีชีวิต อยู่ในความฝันแห่งสวรรค์

คําขอบคุณผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงแด่บุคคลดังต่อไปนี้ ขอขอบคุณจาเน็ต มิลล์ส

ผู้เป็นมารดาของหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณจูดี้ ซีกัล สําหรับความรักและการสนับสนุน ขอขอบคุณเรย์ แชมเบอร์ส

สําหรับแสงสว่างที่ส่องนําทาง ขอขอบคุณโอปราห์ วินฟรีย์ และเอเลน เดอะเจเนเรส สําหรับการแบ่งปันข้อความในหนังสือ

Imagine that we have a new way of life.

We are truly free as ourselves. We do not force our lives to conform. The ideas of other people anymore

We are free. Imagine that we live without judging ourselves or others. And not afraid of being judged

We accept ourselves as we are. And accept others as they are. Imagine that we live without conflict with ourselves and others.

We respect ourselves and others. And they respect us. Answer. Imagine that we live without fear of showing ourselves or risking exposing our lives.

We live without fear, don’t feel guilty, don’t feel shame and don’t regret.
As is, imagine that you love yourself as you are.

We love body Of us as is And we love our emotions
Imagine that you are yourself.

We are happy and Truly enjoy life Imagine that we exist. With freedom in these things
Living this way

Absolutely possible And it is in our hands, someone has done it, and we can do it as well

Make five agreements with life and soon we will live. In a dream of paradise

Thank you to the author. I would like to express my heartfelt gratitude to the following people. Thank you Janet Mills

The mother of this book Thank you to Judy Segal for the love and support. Thank you Ray Chambers.

For illumination that guides the way Thank you Oprah Winfrey and Elaine The Genes for sharing the message in the book.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *