ชาวยุโรปนําความรู้นี้ไปใช้คนกลุ่มหนึ่งนําไปใช้ในทางที่ผิด

จึงจําเป็นต้องปกป้อง

จึงจําเป็นต้องปกป้อง ความรู้จากคนที่ไม่ได้วางแผนที่จะใช้ด้วยสติปัญญาหรือคนที่ตั้งใจนําไปใช้ในทางที่ผิด

จึงจําเป็นต้องปกป้อง

จึงจําเป็นต้องปกป้อง เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโชคดีที่ศาสตร์ลับของทอลเท็ค

ได้ถูกรวบรวมเอาไว้และถ่ายทอดผ่านนากัลจากรุ่นสู่รุ่น แม้ว่าจะถูกเก็บเป็น

ความลับมากว่าร้อยปี คําทํานายอันเก่าแก่ได้มาถึงเรา ตามยุคสมัย

เมื่อจําเป็นต้องนําภูมิปัญญากลับมาสู่ผู้คน แล้วบัดนี้ ดอน มิคเวล รูอิซ นากัล

จากเชื้อสายอีเกิลไนต์ จะนําเราไปพบกับคําสอนอันมีพลานุภาพของทอลเท็ค

ศาสตร์ของทอลเท็คเกิดขึ้นจากความจริงหนึ่งเดียว เช่นเดียวกับจารีตประเพณีที่มีผู้รู้ในวงจํากัดที่พบอยู่ทั่วโลก
ถึงแม้ว่าทอลเท็คจะไม่ใช่ศาสนา แต่ปฏิบัติตามผู้รู้ทาง จิตวิญญาณที่สอนอยู่บนโลกนี้

เนื่องจากทอลเท็คมีความ เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ คําอธิบายที่ตรงที่สุดน่าจะเป็นวิถี

การดําเนินชีวิต ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าสามารถนําความสุขและ ความรักมาสู่ชีวิตอารัมภบท

โดย ดอน มิคเวล รูอิซข้อตกลงสี่ประการได้รับการตีพิมพ์เมื่อหลายปีมาแล้ว

หากเราอ่านหนังสือเรื่องนี้ เราจะรู้ว่าข้อตกลงเหล่านี้ ทําอะไรได้บ้าง

ข้อตกลงเหล่านี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของเรา ด้วยการยุติข้อตกลงที่มีข้อจํากัดนับพันๆ

ข้อที่เรากําหนดขึ้น กับตัวเอง กับผู้อื่น และกับชีวิต

Europeans use this knowledge to use a group of people to misuse

Therefore need to protect Knowledge from people who do not plan to use with wisdom or those who intend to misuse

Therefore need to protect For your own benefit, fortunately the Talbot’s secret science

Has been collected and transmitted through Nagal from generation to generation Even if it was collected

 Secrets for more than a hundred years The ancient word of the Lord has come to us in the age.

When it is necessary to bring wisdom back to the people, now Don Mickwell Ruiz Nakal

From the Eagle Night lineage Will lead us to meet Toltec’s powerful teaching

Tolkien’s science arises from one fact. As well as customary practices that have limited knowledge found around the world
Although Toltec is not a religion But follow those who know the way The spirit taught on this earth

Because Toltec has Related to the soul The most direct explanation should be the way

Life Which is known as being able to bring happiness and Love comes to life. Prologue

By Don Mickwell Ruiz, four terms have been published many years ago

If we read this book We will know that these agreements What can you do?

These deals can change our lives. By terminating agreements with thousands of restrictions

The terms that we set up with ourselves and others and with life

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *