มนตราและพลัง ในการสร้างสรรค์

มนตรา

มนตรา และพลัง ในการสร้างสรรค์ เพราะมันสามารถสร้างสรรค์ภาพ ความคิด อารมณ์ความรู้สึก หรือเรื่องราวในจินตนาการ ของเราขึ้นมาใหม่ เพียงได้ยินคําว่าม้า ก็สามารถสร้างภาพ ขึ้นในใจเราได้ นี่คือพลังของสัญลักษณ์ แต่มันมีพลัง มากกว่านั้น แค่พูดคําสองคําอย่าง เดอะ ก็อดฟาเทอร์ ภาพยนตร์ทั้งเรื่องก็สามารถปรากฏขึ้นในใจเรา นี่คือ มนตรา นี่คือพลังการสร้างสรรค์ของเรา และมันก็เริ่มขึ้น จากถ้อยคํา

มนตรา
มนตรา

บางที่ มนตรา อาจจะทําให้เราเข้าใจได้ว่าเหตุใดไบเบิล จึงกล่าวว่า “เริ่มต้นมาจากวาจา วาจามาจากพระเจ้า และ วาจาคือพระเจ้า” ตามที่ศาสนาหลายศาสนากล่าวไว้ ในตอนเริ่มต้น ไม่มีสิ่งใดดํารงอยู่ และสิ่งแรกสุดที่พระเจ้า สร้างขึ้นคือผู้ส่งสาร หรือเทพผู้ส่งสาร

เราจําเป็นที่จะต้อง ใช้สิ่งที่สามารถส่งสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แน่นอนว่า จากที่ใดที่หนึ่งไปถึงยังที่ใดที่หนึ่งดูจะซับซ้อนอยู่บ้าง แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นเรื่องง่ายมาก เริ่มแรกสุด พระเจ้า สร้างถ้อยคํา และถ้อยคําคือผู้ส่งสาร ถ้าพระเจ้าสร้าง ถ้อยคําเพื่อส่งสาร และถ้าถ้อยคําคือผู้ส่งสาร ดังนั้นสิ่งที่ เราเป็นคือ ผู้ส่งสาร หรือผู้ส่งสารจากพระผู้เป็นเจ้า

ถ้อยคําดํารงอยู่เพราะพลังที่เราเรียกว่าชีวิต ความมุ่งมั่น หรือพระเจ้า ถ้อยคําคือพลัง มันคือเจตจํานง และนั่นคือ เหตุผลที่ความมุ่งมั่นของเราปรากฏให้เห็นผ่านคําพูดไม่ว่า ในภาษาใดก็ตาม ถ้อยคํามีความสําคัญมากในการสร้าง

Mantra and creative power because it can create images of thoughts, emotions Or imaginary stories Our new Just hear the word horse Can create images Can rise in our hearts This is the power of symbols, but it is even more powerful. Just say two words like The Godfather. The whole movie can appear in our hearts. This is mantra. This is our creative power. And it began with words

Some here may make us understand why the Bible says “Begin with words. Words come from God and words are God. “According to many religions In the beginning Nothing remains And the first thing that God Created is a messenger. Or the messenger god

We need to Use something that can send messages from one place to another place. Certainly, from one place to another, it seems to be somewhat complicated. But at the same time, it is very easy. Initially, God created words and words, namely the messenger. If god created Words to send messages And if the words are the messenger So what I am is a messenger or a messenger from God.

The word exists because the power we call life, commitment, or God. The word is power. It is our will, and that is why our determination is seen through words, regardless of In any language Words are very important in creating

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *