จิตแต่ละดวงคือโลก

จินตนาการของเรา

จิตแต่ละดวงคือโลก

ข้อตกลงประการที่สอง : จงอย่ายึดทุกอย่างมาเป็นตัวเราตอนที่เราเกิดไม่มีสัญลักษณ์อยู่ในจิตใจของเรา แต่เรา มีสมองและมีดวงตา และสมองของเราก็จับภาพที่มาจาก แสง เราเริ่มรับรู้แสง เราคุ้นเคยกับแสง และปฏิกิริยา ของสมองเราที่มีต่อแสงก็แสดงภาพใน จินตนาการของเรา  อย่างไม่มีสิ้นสุด นั่นคือเรากําลังฝัน ในมุมมองของทอลเท็ค ชีวิตของเราคือความฝันเพราะสมองถูกโปรแกรมให้ฝัน ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน

 จินตนาการของเรา

เมื่อสมองตื่นอยู่ จะมีกรอบที่ทําให้เรารับสารเป็น แนวตรง เมื่อสมองของเราหลับ กรอบนี้จะหายไป และความฝันจะเปลี่ยนอยู่เสมอ แม้ขณะที่สมองตื่นอยู่ เราก็มักจะฝันกลางวัน และความฝันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา จินตนาการมีพลังมาก มันนําเราไปยังสถานที่ต่างๆ มากมาย

ries

เราเห็นสิ่งต่างๆใน จินตนาการของเรา ซึ่งคนอื่นมองไม่เห็น เราได้ยินเสียงต่างๆ ที่คนอื่นไม่ได้ยิน หรือบางทีเราก็ อาจจะไม่ได้ยิน ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราฝัน จินตนาการสร้าง ความเคลื่อนไหวให้แก่ภาพที่เรามองเห็น แต่ภาพนั้นมีอยู่ เฉพาะในจิตใจของเรา ในความฝันของเราเท่านั้น

Each mind is the world.

Second Agreement: Don’t hold everything to yourself when you were born. There are no symbols in our minds but we have brains and eyes. And our brains capture images that come from light. We begin to recognize light. We are familiar with the light and the reactions our brains have on the light. Our imagination Endlessly That is, we are dreaming. In the perspective of Talltech Our lives are dreams because the brain is programmed to dream. 24 hours a day

When the brain wakes up There will be a framework that allows us to receive the substance straight when our brain sleeps. This frame will disappear. And dreams will change constantly Even while the brain is awake We tend to daydream. And dreams change all the time The imagination is very powerful. It leads us to many different places.

ries

We see things in Our imagination Which others cannot see We can hear various sounds That others do not hear Or sometimes we May not hear Depends on how we dream Imagine create Movement for the images that we see But that picture exists Only in our minds In our dreams only

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่