สิ่งใดก็ตามที่พวกเขาคิดเกี่ยวกับตัวเราแท้จริงแล้ว เป็นภาพที่พวกเขาวาดขึ้น

ความเชื่อ

สังเกตถึงการมีอยู่ของตัวตนของพวกเขาเลย ด้วดนที่กําลัง เฝ้าดูภาพยนตร์ของตัวเองในขณะนั้น สําหรับเราแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไป ไม่มี อะไรเหมือนเดิมอีก เพราะตอนนี้เราได้เห็นสิ่งที่กําลัง เกิดขึ้นจริงๆ แต่ละคนอยู่ในใลกของตัวเอง ในภาพยนตร์

ของตัวเอง ในเรื่องราวของตัวเอง พวกเขายัง ความเชื่อ ลงในเรื่องราวเหล่านั้น และเรื่องราวเหล่านั้นก็เป็น ความจริงสําหรับพวกเขา แต่ความจริงแล้วมันคือความจริง สัมพัทธ์ เพราะไม่ใช่เรื่องจริงสําหรับเรา ตอนนี้เรา

ได้เห็นแล้วว่าความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับตัวเรานั้น แท้จริงแล้วเป็นความคิดเห็นที่มีต่อบรรดาตัวละครที่อยู่ใน ภาพยนตร์ข

 ความเชื่อ

องพวกเขาเหล่านั้น ไม่ใช่ใน ภาพยนตร์ ของเรา คนที่พวกเขาตัดสินในนามของเรานั้นเป็นตัวละครที่พวกขา สร้างขึ้น สิ่งใดก็ตามที่พวกเขาคิดเกี่ยวกับตัวเราแท้จริงแล้ว เป็นภาพที่พวกเขาวาดขึ้น ความเชื่อ และภาพนั้นก็ไม่ใช่ตัวเรา

Observing the existence of their identity Force Watching his own movie atthat time For us, everything has changed. Nothing is the same again. Because now we see what is currently Really happened Each person is in their own corner in the movie.

In my own story They still believe Into those stories And those stories are The truth for them But in truth it is a relative truth because it is not true for us. Now we

Have seen that their opinions about us Actually, it is the opinion of the characters in Those movies of them Not in our movie The people they judge in our name are the characters they create, whatever they think about us. Is a picture they draw And that image is not ourselves

On this point, it is obvious that the people we love the most. Didn’t really know us And we didn’t know them Truly as well The only thing we know about them is What we believe about them We know only the images that we create.

And that picture is not their true self. We think that we know our parents Our partners, our children and our friends as well. The truth is we don’t know. What is happening in their world What they are thinking What they are feeling What they are dreaming. What is even more amazing is that We think that we know ourselves and we

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่