ผลของอกุศลกรรม

ผลของอกุศลกรรม

ผลของอกุศลกรรม บางท่านเคยเห็นบุคคลบางคนทำสิ่งเลวร้ายต่อโลก มีปัญหาว่าเมื่อไหร่คน ๆ นั้นจะได้รับผลของกรรมเมื่อมีคนทักท้วงว่าเมตตาหรือไม่ตอนนั้นคนนั้นบอกว่าอยากเห็นผลของกรรม เพราะรู้ว่าเมื่อมีการกระทำแล้วบุคคลนั้นควรได้รับการพิจารณาว่าขณะที่คิดเช่นนั้นมีความเมตตาหรือไม่? ใจดีมั้ย? มันคือความสุข? เป็นการกักขังหรือไม่?

ถ้าไม่พิจารณาแล้วคิดว่าอยากเห็นผลของกรรมอันไหนก็ต้องได้เมื่อคน ๆ นั้นรับผลของกรรมทุกคนก็สมเพชตามที่ฟังไม่ว่าใครจะเดือดร้อน หรือมีความทุกข์ยากในชีวิตคนอื่น ๆ เสียใจมาก แต่เมื่อเขากำลังทำกรรมเขาลืมนึกถึงความสงสารและความสงสาร ถ้าจะไม่เป็นเพื่อนกับคนนั้นใครจะเป็นเพื่อนของเขา? มีวิธีใดที่จะทำให้คน ๆ นั้นพ้นจากการกระทำที่ไม่ดีหรือความคิดที่ไม่ดี ดังนั้นหากมีมิตรแท้สำหรับคน ๆ นั้นก็มีวิธีช่วยคนที่คิดชั่วเป็นกุศลที่ควรทำอย่างยิ่งไม่ปล่อยวางเมื่อไรจะเห็นผลของกรรม แล้วอ้างว่าเพราะรู้ว่ากรรมจะให้ผล แต่เมื่อกรรมนั้นส่งผลจริง ๆ คน ๆ นั้นจะเกิดความสงสาร แต่ที่น่าเสียดายคือช้าเกินไป ควรจะเป็นความเมตตาเนื่องจากบุคคลใดก็ตามที่ทำสิ่งที่ไม่ดี

นี่เป็นเรื่องของคุณธรรมอันที่จริงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีธรรมชาติที่เกิดขึ้นคิดสิ่งต่างๆทางกุศลหรืออกุศล

ดังนั้นกุศลจึงต้องเป็นกุศล และการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์ผู้ที่มีความเที่ยงธรรมจะต้องได้รับการฝึกฝนให้ฉลาดและมีกุศลมากขึ้น เพราะเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าช่วงเวลานั้นไม่ได้เมตตาและช่วงเวลานั้นก็เลวร้าย

ดังนั้นจึงสามารถมีความเมตตาต่อบุคคลที่เป็นศัตรูได้อย่างรวดเร็ว

ผลของอกุศลกรรม

ผลของอกุศลกรรม

The effects of bad actions Some of you have seen someone do bad things for the world. There is a problem when a person receives the consequences of karma when someone argues about mercy or not. Knowing that once this is done, that person should be considered, is there mercy while thinking so? Is it kind? Is it happiness? Is it a detention?

If you don’t consider and think that you want to see the consequences of any karma, it must be that when that person accepts the consequences of karma, everyone is pitiful as it sounds, no matter who is in trouble. Or having misery in life. Others are very sad, but when they are doing karma, they forget to remember compassion and pity.

If not to be friends with that person, who will be his friend? Is there any way to get that person away from bad deeds or bad thoughts? Therefore, if there is a true friend for that person, there is a way to help a person who thinks evil, is a charity that should be done strongly, not let go when it will see the consequences of karma. And then claimed that because he knew that karma would yield results But when that karma really affects that person, compassion is born. But, unfortunately, it is too slow. It should be mercy because any person does a bad thing.

So it can be quick to have mercy on the enemy.

ขอบคุณเนื้อหาจาก >>>  Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ >>>  ที่นี่