วิบาก หมายถึงอะไร

วิบาก

วิบาก หมายถึงผลของกรรมเช่นการเกิดต้องมาจากอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งหากเราปรารถนาให้คน ๆ นั้นตายจากนั้นเราก็ฆ่าให้สำเร็จถ้ากรรมนั้นให้ผลทำให้เราไปเกิดในนรกได้รับความเดือดร้อนต่างๆนานาเพราะเจตนาที่ว่า ได้ทำไปแล้วตั้งแต่การกระทำที่ต้องการให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้นในขณะที่ต้องการให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้นก็แสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณชั่วร้ายของบุคคลนั้นไปถึงระดับนั้นแล้ว ดังนั้นจะสร้างจิตของผู้นั้นเองให้เกิดในอนาคต ซึ่งกำลังรับผลของกรรม

จึงขอให้ทุกคนกลับมาที่จิตของตนเองให้รู้ว่ากรรมอยู่ที่จิตของเรา ถ้าเป็นกุศลเกิดขณะนั้นถ้าผิดหรือเปล่าขณะนั้นจิตไม่ดีดังนั้นผลที่ไม่ดีเกิดไม่ดีและยังเห็นไม่ดีได้ยินไม่ดีได้กลิ่นรสไม่ดีก็รู้ สิ่งที่ส่งผลต่อการสัมผัสที่ไม่ดี

นี่คือผลของกรรมในชั่วชีวิต เพราะใคร ๆ ก็อยากเห็นได้ยินได้กลิ่นรสสัมผัสสัมผัส แต่สิ่งดีๆรอคอยกันทุกคนในวันนี้ แสวงหาผลของกรรมดี แต่กรรมที่เราทำนั้นจะได้รับผลอย่างนั้นหรือ?

วิบาก

วิบาก

Motivational refers to the effect of karma, such as being born from something that, if we wish that person to die, then we finish killing if that karma leads us to Born in Hell, suffered a lot because of the intention that It has been done since the act of wanting others to be like that while wanting others to be, it has been shown that that person’s evil spirit has reached that level. Therefore, it will create one’s own mind in the future. Which is receiving the results of the karma.

I ask everyone to come back to his own mind to know that Karma is in our mind. If it is charity at that time, if it is wrong or not, at that time, the mind is not good, so the bad effect is born bad and still sees bad, hears badly, can smell bad taste. Anything that affects poor touch.

This is the result of karma in a lifetime, because everyone wants to see, hear, smell, taste, touch. But good things await everyone today. Seeking the results of good karma But will our karma get results?

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<