เราไม่รู้จักแม้แต่ตัวเราเอง

 เราไม่รู้จักแม้แต่ตัวเราเอง ในประเด็นนี้จะเห็นได้ชัดว่าคนที่เรารักมากที่สุดไม่ได้รู้จักเราอย่างแท้จริง และเราก็ไม่ได้รู้จักพวกเขาอย่างแท้จริงเช่นกัน สิ่งเดียวที่เรารู้เกี่ยวกับพวกเขาคือสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับพวกเขา เรารู้จักเพียงภาพที่เราสร้างขึ้นและภาพนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา เราไม่รู้จักแม้แต่ตัวเราเอง แต่เราคิดว่าเรารู้จักพ่อแม่ของเรา คู่ชีวิตของเรา ลูกๆ ของเราและเพื่อนๆ ของเราเป็นอย่างดี

แต่ความจริงก็คือเราไม่รู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของพวกเขาและ สิ่งที่พวกเขากำลังคิดสิ่งที่พวกเขากำลังรู้สึก สิ่งที่พวกเขากำลังฝัน สิ่งที่น่าประหลาดกว่านั้นคือ เราคิดว่าเรารู้จักตัวเราเองแล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่า เราไม่รู้จักแม้แต่ตัวเราเอง เพราะเราแสร้งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นมานานแล้ว ด้วยตระหนักรู้นี้ เรารู้ว่ามันน่าขันขนาดไหนที่พูดว่า “คนรักของฉันไม่เข้าใจฉันเลย ไม่มีใครเข้าใจตัวฉันเลย”

แน่นอนว่าพวกเขาไม่เข้าใจ เราเองยังไม่เข้าใจตัวเองเลยบุคลิกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามบทบาทที่เรากำลังแสดงอยู่ ตามตัวละครรองในเรื่องราวของเราาตามความฝันของตัวเราในขณะนั้นที่บ้านเรามีบุคลิกอย่างหนึ่ง ที่ทำงานเรามีบุคลิกอย่างหนึ่ง เราจะแสดงออกด้วยความโกรธ และใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและเหตุการณ์สะเทือนความรู้สึกอันเปล่าประโยชน์

เราไม่รู้จักแม้แต่ตัวเราเอง

We don’t even know ourselves. On this point, it is obvious that the people we love the most do not truly know us. And we really didn’t know them either. The only thing we know about them is

what we believe about them. We know only the images that we create and that they are not their true self. We don’t even know ourselves. But we think that we know our parents Our partners, our children and friends Ours as well

But the truth is we don’t know what’s going on in their world and What they are thinking what they are feeling What they are dreaming What is more surprising is that We think that we know ourselves and we come to the conclusion that We don’t even know ourselves.

Because we pretend to be things that we haven’t been around in a long time With this awareness We know how ridiculous it is to say “My lover doesn’t understand me at all. No one understands me. ”

Of course, they do not understand I myself don’t understand myself yet. Our personality is constantly changing as we play. According to the secondary characters in our story,

according to our dreams at that time, in our home has a personality At work, we have a personality. We will show anger. And use words that cause conflicts and inconvenience

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

รู้จักตนเองให้ดีพอ

รู้จักตนเองให้ดีพอ

รู้จักตนเองให้ดีพอ

กุญแจสำคัญในการเอาชนะตนเอง (Personal Mastery) คือการเข้าใจว่าเราเป็นใคร การเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการกับวัตถุประสงค์และแรงจูงใจพื้นฐานหลายประการ

การรู้ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด เพราะการพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณมีหรือสิ่งที่ยังมีข้อบกพร่อง ไม่ใช่แค่การก้าวไปสู่ความเป็นเลิศเท่านั้น

แต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำ หากเราต้องการให้ภาพลักษณ์ของเราดียิ่งขึ้นจำเป็นต้องจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดี และจะให้ผลลัพธ์ที่ดีตามมา

มีงานวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่า IQ มีผลต่อความสำเร็จของผู้คนเพียง 20% ในขณะที่อารมณ์มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของคุณ ก็อาจส่งผลเสียต่อเราได้เช่นกัน

การรู้จักตัวเองหมายถึงความสามารถในการอ่านอารมณ์ของเราเองได้อย่างแม่นยำ สิ่งนี้จะก่อให้เกิดความสามารถในการจัดการและควบคุมตัวเองในช่วงเวลาที่มีอารมณ์หรือทัศนคติเชิงลบ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการรู้จักตัวเอง.

The key to self-defeating (Personal Mastery) is understanding who we are. Self-transformation is about dealing with a number of fundamental objectives and motives.

Knowing both your weaknesses and strengths isn’t as easy as you think. Because trying to understand what you have or what is flawed It’s not just a step towards excellence.

But that’s what we should all do. If we want our image to be better, we need to manage our emotions well. And will produce good results accordingly.

There is a lot of research showing that IQ affects only 20% of people’s success, while mood tends to influence your success. It might adversely affect us too.

Knowing myself means being able to read our own emotions with precision. This will give rise to the ability to manage and control yourself during times of negative emotions or attitudes. It’s one of the key factors in knowing yourself.

Each day there are many events that lead us to win our own hearts. No matter how easy it is From shaking soft blankets Get out and wake up to work early. Trying not to eat sweet and greasy foods that are delicious and thick. To difficult things Like getting the job done as intended Or trying to go to exercise every day

รู้จักตนเองให้ดีพอ

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

ความเป็นจริง ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต

บดเบือนโดยความรู้ที่เราเป็น ความเป็นจริง แท้จริงแล้วความจริงนั้นคือความ การสะท้อนความจริงมักจะถูกบิดเบือนโดยคร เก็บไว้ในความทรงจํา

เขียวชาญหลายท่านกล่าวว่า จิตแต่ละดวง นี่คือความจริง โลกที่เราคิดว่าเราเห็นอยู่ภายนอก แท้จริงแล้วอยู่ภายในตัวเรา มันเป็นเพียงภาพในจินตนาการ ของเรา มันคือความฝัน เราฝันอยู่ตลอดเวลา และเป็น เรื่องที่เรารู้มานานนับศตวรรษแล้ว ไม่ใช่เพียงชาวทอลเท็ค ในเม็กซิโก แต่เป็นที่รู้กันในกรีซ โรม อินเดีย และอียิปต์ ผู้คนทั่วโลกต่างพูดกันว่า “ชีวิตคือความฝัน” คําถามคือ แล้วเรารู้หรือไม่

เมื่อเราไม่รู้ว่าสมองของเรานั้นอยู่ตลอดเวลา มันจึง เป็นเรื่องง่ายที่จะกล่าวโทษคนหรือสิ่งของที่อยู่นอก ตัวเรา เพราะการบิดเบือนทั้งหมดอยู่ในความฝันของเรา สิ่งเหล่านี้ทําให้ชีวิตของเราเป็นทุกข์ เมื่อเราตระหนักว่า

เรากําลังดํารงชีวิตอยู่ในความฝันที่เราเป็นผู้สร้างขึ้น เราจะ ก้าวไปสู่การเติบโต เพราะตอนนี้เราสามารถรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่เราสร้างขึ้น การตระหนักรู้ว่าสมองของเราฝัน อยู่ตลอดเวลา ทําให้เราได้พบกุญแจที่จะเปลี่ยนแปลง ความฝันของเรา หากเราไม่มีความสุขกับมัน

ใครเป็นผู้ฝันถึงเรื่องราวชีวิตของเรา คําตอบคือ ตัวเราเอง หากเราไม่ชอบชีวิตของเรา หากเราไป สิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเรา เราเป็นเพียงผู้เปลี่ยนมันได้ มันคือโลกของเรา มันคือความ หากเรามีความสุขกับความฝันของเรา นั้นมี ความเป็นจริง มันคือความฝันของเรา นั้นถือเป็นสิ่งวิเศษ

ความเป็นจริง

Reality

Crushed by our knowledge of reality. In truth, that truth is Reflections are often distorted by cor Keep in memory

Many experts say that each mind is true. The world that we think we see outside In fact within us It’s just a picture in our imagination. It’s a dream. We have always dreamed and have been known for centuries. It’s not only the Tallotech people in Mexico, but it’s also known in Greece, Rome, India and Egypt. People all over the world say that “Life is a dream.” The question is, then do we know?

When we do not know that our brains are constantly present, it is easy to blame people or things that are outside of us because all distortions are in our dreams. These things cause our lives to suffer. When we realized that

We are living in the dreams that we have created. We will step towards growth. Because now we can take responsibility To what we created Being aware that our brain is constantly dreaming of making us find the keys to change. Our dreams If we are not happy with it

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

การควบคุมอารมณ์

การควบคุมอารมณ์ คือความสามารถในการตอบสนองทางอารมณ์ต่อประสบการณ์ในสังคมที่ยอมรับได้ แต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองอย่างฉับพลัน และเป็นความสามารถในการเลื่อนปฏิกิริยาอย่างกะทันหันหากจำเป็น

หรืออาจนิยามได้ว่าเป็นกระบวนการไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในที่รับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินและเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางอารมณ์การควบคุมอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมอารมณ์ ซึ่งรวมการควบคุมทั้งตนเองและผู้อื่น

การควบคุมอารมณ์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนรวมถึงการเริ่มต้นการยับยั้งหรือการปรับสภาพหรือพฤติกรรมในสถานการณ์เฉพาะเช่นการปรับเปลี่ยนความรู้สึกส่วนตัวของจิตใจความรู้ความเข้าใจและการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์

(เช่นการเต้นของหัวใจหรือการทำงานของฮอร์โมน) และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ (ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางใบหน้า) นอกเหนือจากนั้นการควบคุมอารมณ์ของคุณยังสามารถอ้างถึงกระบวนการต่างๆเช่นการให้ความสนใจกับงานที่กำลังทำ และการหยุดพฤติกรรมที่น่ารังเกียจผู้อื่นบอกว่าการควบคุมอารมณ์เป็นงานที่สำคัญมากในชีวิตมนุษย์

การควบคุมอารมณ์

การควบคุมอารมณ์

Emotional control is the ability to respond emotionally to acceptable social experiences. But flexible enough to respond promptly. And it is the ability to abruptly postpone a reaction if needed.

Or it can be defined as an external or internal process that is responsible for examining, evaluating and changing emotional reactions. Regulation of emotions is part of the process of controlling emotions. This includes controls for both oneself and others.

Emotional regulation is a complex process, including the initiation of inhibition or conditioning or behavior in specific situations, such as modifying the subjective feelings of the mind, cognition, and emotional-related physiological responses. / p>

(such as heartbeat or hormonal activity) and mood-related behaviors. In addition, controlling your emotions can refer to processes such as paying attention to the work being done. And stopping offensive behaviors, others say that emotional regulation is a very important task in human life.

Emotional regulation is a complex process, including initiating, inhibiting, or conditioning or behavior in a particular situation, such as modulating the subjective feelings of the mind, cognition, and the physiological response associated with emotion. (Such as heartbeat or hormonal activity) and mood-related behaviors

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

วิธีวางในใจ ให้ไกลความทุกข์

วิธีวางในใจ ให้ไกลความทุกข์ ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความจริง หากยอมรับความจริงได้ชีวิตของเราก็จะห่างไกลจากความทุกข์ มาดูกันว่าเราจะทำอย่างไรให้ใจเราห่างไกลจากทุกข์แนะนำโดยพระไพศาลวิสาโล

สิ่งแรกที่คุณควรทำคือเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อความผิดหวังเกิดขึ้นอย่าซ้ำเติมตัวเองเมื่อเขาป่วยเขาจะป่วยทางร่างกายเท่านั้น อย่าปล่อยให้ใจป่วย เมื่อทรัพย์สินสูญหายเพียงแค่ยอมแพ้อย่าให้ใจเสียเธอ

หลายคนชอบซ้ำเติมตัวเอง เมื่อสมบัติหายถูกโกงเงินก็มี แต่จะเสียใจเสียใจเสียใจไม่พอยังไม่ยอมกินไม่ยอมนอนหรือกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกด้วย แทนที่จะเศร้าเขาก็เสียสุขภาพด้วย พอทำงานก็ทำไม่ได้ไม่มีสมาธิตกงานอีก

เราซ้ำเติมตัวเองเป็นประจำ แม้ในเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่ต้องเผชิญกับการจราจรติดขัดแทนที่จะเสียเวลาไปกับการเสียอารมณ์ เสียเวลาเราหยุดไม่ได้เพราะรถติดเกินวิสัยที่จะป้องกันและแก้ไขได้ แต่การเสียอารมณ์นั้นเป็นเพราะเราทำตัวเอง ไม่น่าไว้วางใจไม่รู้จักดูแลจิตใจตัวเองเมื่อถูกคนนินทาตำหนิแค่นี้ก็แย่พอแล้ว การซ้ำเติมตัวเองต่อไปคือการปล่อยให้ความโกรธและความหงุดหงิดเข้ามากระทบจิตใจ

วิธีวางในใจ ให้ไกลความทุกข์

วิธีวางในใจ ให้ไกลความทุกข์

Suffering occurs because most of them do not accept the truth. If truth can be accepted, our lives will be far from suffering. Let’s see how we can keep our hearts away from suffering, recommended by Phra Paisal Visalo.

The first thing you should do is when suffering occurs, when disappointment occurs, do not aggravate yourself when he is sick, he will only be physically sick. Don’t let your heart get sick When your possessions are lost, just give up. Don’t hurt her.

Many people like to aggravate themselves. When a treasure is lost, is cheated, money is there. But will be sorry, sorry, not enough regret, still refusing to eat, refusing to sleep, or unable to eat, unable to sleep as well Instead of being sad, he also lost his health. When you work, you can’t be distracted and lose your job.

We aggravate ourselves regularly. Even in everyday situations that are faced with traffic jams, instead of wasting time losing their emotions. Waste of time, we can not stop because the traffic is too heavy to prevent and fix. But the loss of emotions is because we do ourselves.

It is not trustworthy, does not know how to take care of your own mind when being blamed by people, this is just bad enough. Continuing to aggravate yourself is to allow your anger and frustration to hit your mind.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<