การควบคุมอารมณ์

การควบคุมอารมณ์

การควบคุมอารมณ์ คือความสามารถในการตอบสนองทางอารมณ์ต่อประสบการณ์ในสังคมที่ยอมรับได้ แต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองอย่างฉับพลัน และเป็นความสามารถในการเลื่อนปฏิกิริยาอย่างกะทันหันหากจำเป็น

หรืออาจนิยามได้ว่าเป็นกระบวนการไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในที่รับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินและเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางอารมณ์การควบคุมอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมอารมณ์ ซึ่งรวมการควบคุมทั้งตนเองและผู้อื่น

การควบคุมอารมณ์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนรวมถึงการเริ่มต้นการยับยั้งหรือการปรับสภาพหรือพฤติกรรมในสถานการณ์เฉพาะเช่นการปรับเปลี่ยนความรู้สึกส่วนตัวของจิตใจความรู้ความเข้าใจและการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์

(เช่นการเต้นของหัวใจหรือการทำงานของฮอร์โมน) และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ (ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางใบหน้า) นอกเหนือจากนั้นการควบคุมอารมณ์ของคุณยังสามารถอ้างถึงกระบวนการต่างๆเช่นการให้ความสนใจกับงานที่กำลังทำ และการหยุดพฤติกรรมที่น่ารังเกียจผู้อื่นบอกว่าการควบคุมอารมณ์เป็นงานที่สำคัญมากในชีวิตมนุษย์

การควบคุมอารมณ์

การควบคุมอารมณ์

Emotional control is the ability to respond emotionally to acceptable social experiences. But flexible enough to respond promptly. And it is the ability to abruptly postpone a reaction if needed.

Or it can be defined as an external or internal process that is responsible for examining, evaluating and changing emotional reactions. Regulation of emotions is part of the process of controlling emotions. This includes controls for both oneself and others.

Emotional regulation is a complex process, including the initiation of inhibition or conditioning or behavior in specific situations, such as modifying the subjective feelings of the mind, cognition, and emotional-related physiological responses. / p>

(such as heartbeat or hormonal activity) and mood-related behaviors. In addition, controlling your emotions can refer to processes such as paying attention to the work being done. And stopping offensive behaviors, others say that emotional regulation is a very important task in human life.

Emotional regulation is a complex process, including initiating, inhibiting, or conditioning or behavior in a particular situation, such as modulating the subjective feelings of the mind, cognition, and the physiological response associated with emotion. (Such as heartbeat or hormonal activity) and mood-related behaviors

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<