พลังแห่งสัญลักษณ์ THESE LETTERS ARE BLUE.

การเริ่มต้น ทั้งหมดอยู่ในการโปรแกรม นับตั้งแต่ชั่วขณะที่เราเกิด เราส่งสารมาสู่โลก

การเริ่มต้น

การเริ่มต้น สารนั้น คืออะไร สารนั้นคือตัวเรา เด็กน้อยคนนั้นนั่นเอง มันคือการปรากฏของเทพหรือผู้ส่งสารจาก

พระผู้เป็นเจ้า ผู้ส่งสาร จากอนันตภาพในร่างของมนุษย์ อนันตภาพ พลังทั้งมวล

สร้างโปรแกรมขึ้นมาสําหรับเราโดยเฉพาะ และทุกสิ่ง ที่เราต้องการเพื่อเป็นสิ่งที่เราเป็นนั้น

อยู่ในการโปรแกรม เราเกิด เติบโต แต่งงาน เริ่มเข้าสู่วัยแก่ชรา และกลับไปสู่

อนันตภาพในท้ายที่สุด เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราคือ จักรวาลของตัวมันเอง

มันฉลาด สมบูรณ์แบบ และ ถูกโปรแกรมให้เป็นสิ่งที่มันเป็นเราถูกโปรแกรมให้เป็นตัวเรา

เป็นสิ่งที่เราเป็น และการโปรแกรมก็ไม่มีผลต่อสิ่งที่ใจเราคิดว่าเราเป็น

การโปรแกรมไม่ได้อยู่ในความคิด มันอยู่ในร่างกายอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่า

ดีเอ็นเอและในตอนเริ่มต้น เราทําตามภูมิปัญญาของมันโดยสัญชาตญาณ เมื่อตอน

เป็นเด็กตัวเล็กๆ เรารู้ว่าเราชอบและไม่ชอบอะไร รู้ว่า เมื่อไรที่เราชอบและไม่ชอบ

เราทําตามสิ่งที่เราชอบ และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราไม่ชอบ เราทําตาม

สัญชาตญาณของเรา และสัญชาตญาณเหล่านั้นนําทาง ให้เราพบกับความสุข

สนุกกับชีวิต เล่น รัก และทําสิ่งที่เรา ปรารถนาให้เป็นจริง จากนั้นเกิดอะไรขึ้น

Part 1 The power of the symbol THESE LETTERS ARE BLUE.

All the beginning is in the program. Since the moment we were born We send messages to the world.

What is the beginning of that substance? That substance is ourselves. That little boy It is the appearance of a god or messenger from

The Messiah from infinite images in human form. Infinity images of all power.

Create a program for us specifically and everything we need to be what we are.

In the program, we were born, grew up, married, began to enter the old age and returned to

Infinity in the end Every cell in our body is The universe itself

It’s intelligent, perfect, and programmed to be what it is. We are programmed to be ourselves.

Is who we are And the program does not affect what our hearts think we are

Programming is not in the mind. It’s in the body in what we call

DNA and at the beginning We follow their wisdom instinctively when

A little boy We know what we like and dislike, knowing when we like and dislike.

We follow what we like. And try to avoid what we don’t like. We follow

Our instincts And those instincts lead the way Let us find happiness

Enjoy life, play love and do what we Wish to come true Then what happened

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หลายปีมาแล้ว ผมเริ่มสอนบางหลักการในหนังสือเล่มนี้

ให้ลูกศิษย์ ของผมแต่แล้วผมก็หยุดสอนไป เพราะดูเหมือนจะไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามพูด

ให้ลูกศิษย์

ให้ลูกศิษย์ แม้ว่าผมจะแบ่งปันข้อตกลงประการที่ห้ากับลูกศิษย์ของผม

แต่ผมก็ค้นพบว่าไม่มีใครพร้อมที่จะเรียนรู้หลักการ ของข้อตกลงนี้ หลายปีต่อมา ดอน โฮเซ

ลูกชายของผม เริ่มแบ่งปันหลักการเดียวกันนี้กับนักเรียนกลุ่มหนึ่งและเขาก็ประสบความสําเร็จ

ขณะที่ผมล้มเหลว บางที เหตุผลที่ดอน โฮเซ่ประสบความสําเร็จอาจเป็นเพราะ

เขามีความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในการแบ่งปันสาร ที่ต้องการสื่อออกไป

ตัวตนที่แท้จริงของเขาพูดความจริง และท้าทายความเชื่อของผู้ที่เข้าเรียนในชั้น

เขาทําให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น

ดอน โฮเซ่ รูอิซ เป็นลูกศิษย์ของผมตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ เขาเรียนรู้ที่จะพูดในหนังสือนี้

ผมขอแนะนําลูกชายของผม และขอนําเสนอแก่นแท้ของหลักการที่เราเสนอร่วมกัน

มากว่าเจ็ดปีเพื่อรักษาสารที่สื่อออกมาให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทําได้และรักษาเสียง

ของบุรุษที่หนึ่งของหนังสือเล่มก่อนๆ ในชุดภูมิปัญญาของทอลเท็ค

เราจึงเลือกที่จะนําเสนอ ข้อตกลงประการที่ห้า ในรูปแบบการเขียนโดยใช้บุรุษที่หนึ่ง

เหมือนเดิม ในหนังสือเล่มนี้ เราพูดกับผู้อ่านด้วยเสียง หนึ่งเสียง และหัวใจหนึ่งดวง

Many years ago I began to teach some principles in this book.

For my pupils but then I stopped teaching Because no one seems to understand what I am trying to say

To the students even though I shared the fifth agreement with my students.

But I discovered that no one was ready to learn the principles. Of this agreement, many years later, Don Jose

My son started sharing the same principles with a group of students and he was successful.

While I failed, perhaps the reason that Don Jose was successful was because

He has full faith in sharing the substance. That needs to be conveyed

His true self spoke the truth. And challenge the beliefs of those enrolled in the class

He caused The huge changes in their lives

Don José Ruiz has been my pupil since childhood, since he learned to speak in this book.

I would like to introduce my son. And would like to present the essence of the principles we propose together

For more than seven years to preserve the message that is as direct as possible and to preserve the sound

Of the first man in previous books In the Total Tech wisdom

We therefore choose to present Fifth Agreement In the form of writing using the first man

Same as in this book We speak to readers with one voice and one heart.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หลักในข้อตกลงสี่ประการพูดกับหัวใจของมนุษย์

ทุกคนล้วนแล้ว ตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยชรา ข้อตกลงเหล่านี้พูดกับผู้คน

ทุกคนล้วนแล้ว

ทุกคนล้วนแล้ว ในทุกวัฒนธรรมทั่วโลก คนที่พูดภาษาต่างๆ คนที่นับถือ

ศาสนาและหลักปรัชญาต่างๆ แต่ละคนได้รับการสอน มาจากโรงเรียนที่แตกต่างกัน

ตั้งแต่โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม จนถึมหาวิทยาลัย หลักในข้อตกลง

สี่ประการเข้าถึงทุกคน เพราะข้อตกลงเหล่านี้ถือเป็น สามัญสํานึกล้วนๆ

ถึงเวลาที่จะมอบของขวัญอีกชิ้นหนึ่ง นั่นคือ ข้อตกลง ประการที่ห้า

ข้อตกลงประการที่ห้าไม่ได้รวมอยู่ในหนังสือ เล่มแรกของผมเพราะในเวลานั้น

ข้อตกลงสี่ประการแรก เพียงพอสําหรับการท้าทาย แน่นอนว่าข้อตกลงประการที่ห้า

สร้างขึ้นจากถ้อยคํา แต่ความหมายและเจตนาของมัน อยู่เหนือถ้อยคํา

ข้อตกลงประการที่ห้าเป็นเรื่องของการมอง ความจริงทั้งหมดของตัวเราด้วยสายตาของความเป็นจริง

โดยปราศจากถ้อยคํา ผลลัพธ์ของการฝึกข้อตกลงประการ ที่ห้าคือการยอมรับตัวเอง

อย่างที่คุณเป็น และยอมรับผู้อื่น อย่างที่พวกเขาเป็นอย่างสมบูรณ์

สิ่งตอบแทนที่ได้รับคือ ความสุขชั่วนิรันดร์

The four principles of the agreement speak to the human heart.

Everyone is all From childhood to old age, these agreements speak to people.

Everyone is all In every culture around the world People who speak different languages, people who respect

Religions and philosophies Each person is taught Come from different schools

Since elementary school Secondary school Until the university Agreement

Four things reach everyone. Because these agreements are considered All common sense

It’s time to give another gift. That is the Fifth Agreement.

The fifth agreement is not included in the book. My first book, because at that time

The first four terms Enough to challenge Of course, the fifth agreement

Created from words But its meaning and intent Above the words

The Fifth Agreement is a matter of looking The whole truth of ourselves with the eyes of reality.

Without words Results of practice agreement The fifth is to accept yourself.

As you are And accept others As they are completely

The compensation received Eternal happiness

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

รอบแรกที่เราอ่านข้อตกลงสี่ประการ

มนตร์วิเศษ ของมันจะเริ่มทํางาน ซึ่งลึกซึ้งยิ่งกว่าถ้อยคําที่เรากําลังอ่าน

มนตร์วิเศษ

มนตร์วิเศษ  เรารู้สึกว่าเรารู้ความหมายของคําทุกคําในหนังสือ เรารู้สึก ถึงมัน

มนตร์วิเศษ แต่บางทีเราอาจจะไม่เคยเข้าถึงถ้อยคําเหล่านี้เลย ก็ได้ เมื่อเราอ่านหนังสือนี้ครั้งแรก

มันท้าทายสิ่งที่เราเชื่อ และนําเราไปพบกับข้อจํากัดของการทําความเข้าใจของเรา

เรายุติข้อตกลงอันมีข้อจํากัดไปหลายข้อ และเอาชนะการ ท้าทายหลายอย่าง

แต่แล้วเราก็พบกับความท้าทายแบบใหม่ เมื่อเราอ่านหนังสือเล่มนี้รอบที่สอง

เราจะรู้สึกราวกับว่าเรา กําลังอ่านหนังสือที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

เพราะ ข้อจํากัดของการทําความเข้าใจของเราได้ขยายขอบเขต กว้างขึ้น

มันนําเราไปสู่การตระหนักรู้ตัวตนของเราในระดับ ที่ลึกลงกว่าเดิมและในขณะนั้น

เราจะไปถึงข้อจํากัดที่เรา สามารถไปถึงได้ และเมื่อเราอ่านหนังสือเล่มนี้รอบที่สาม

มันจะเหมือนกับว่าเรากําลังอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งเพราะข้อตกลงสี่ประการคือมนตร์วิเศษ

ข้อตกลง เหล่านี้จะช่วยให้เรานําตัวตนที่แท้จริงกลับคืนมาได้เช่นเดียวกับมนตร์วิเศษ

ด้วยการฝึกปฏิบัติ ข้อตกลงง่าย สี่ประการนี้จะนําเราไปสู่สิ่งที่เราเป็นอย่างแท้จริง

ไม่ใช่สิ่งที่ เราเสแสร้งแกล้งทํา และแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่เราต้อง นั่นคือ สิ่งที่เราเป็นอย่างแท้จริง

The first round we read four terms

His magic will begin to work. Which is deeper than the words we are reading

We feel that we know the meaning of every word in the book. We feel it.

But maybe we may never have access to these words when we first read this book.

It challenges what we believe. And bring us to the limits of our understanding

We ended the agreement with many limitations and overcome many challenges.

But then we found a new challenge When we read this second round

We will feel as though we Reading a completely different book

Because of the limitations of our understanding of the wider scope

It leads us to realize our level of self-awareness. Deeper than before and at that time

We will reach the limits that we Can reach And when we read this third book

It would be like we are reading another book because the four terms are magic.

These agreements will help us bring back the true identity as well as magic.

By practicing these four simple terms, it will lead us to what we truly are.

Not what We pretend to pretend And of course this is what we need, that is what we truly are

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ชาวยุโรปนําความรู้นี้ไปใช้คนกลุ่มหนึ่งนําไปใช้ในทางที่ผิด

จึงจําเป็นต้องปกป้อง ความรู้จากคนที่ไม่ได้วางแผนที่จะใช้ด้วยสติปัญญาหรือคนที่ตั้งใจนําไปใช้ในทางที่ผิด

จึงจําเป็นต้องปกป้อง

จึงจําเป็นต้องปกป้อง เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโชคดีที่ศาสตร์ลับของทอลเท็ค

ได้ถูกรวบรวมเอาไว้และถ่ายทอดผ่านนากัลจากรุ่นสู่รุ่น แม้ว่าจะถูกเก็บเป็น

ความลับมากว่าร้อยปี คําทํานายอันเก่าแก่ได้มาถึงเรา ตามยุคสมัย

เมื่อจําเป็นต้องนําภูมิปัญญากลับมาสู่ผู้คน แล้วบัดนี้ ดอน มิคเวล รูอิซ นากัล

จากเชื้อสายอีเกิลไนต์ จะนําเราไปพบกับคําสอนอันมีพลานุภาพของทอลเท็ค

ศาสตร์ของทอลเท็คเกิดขึ้นจากความจริงหนึ่งเดียว เช่นเดียวกับจารีตประเพณีที่มีผู้รู้ในวงจํากัดที่พบอยู่ทั่วโลก
ถึงแม้ว่าทอลเท็คจะไม่ใช่ศาสนา แต่ปฏิบัติตามผู้รู้ทาง จิตวิญญาณที่สอนอยู่บนโลกนี้

เนื่องจากทอลเท็คมีความ เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ คําอธิบายที่ตรงที่สุดน่าจะเป็นวิถี

การดําเนินชีวิต ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าสามารถนําความสุขและ ความรักมาสู่ชีวิตอารัมภบท

โดย ดอน มิคเวล รูอิซข้อตกลงสี่ประการได้รับการตีพิมพ์เมื่อหลายปีมาแล้ว

หากเราอ่านหนังสือเรื่องนี้ เราจะรู้ว่าข้อตกลงเหล่านี้ ทําอะไรได้บ้าง

ข้อตกลงเหล่านี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของเรา ด้วยการยุติข้อตกลงที่มีข้อจํากัดนับพันๆ

ข้อที่เรากําหนดขึ้น กับตัวเอง กับผู้อื่น และกับชีวิต

Europeans use this knowledge to use a group of people to misuse

Therefore need to protect Knowledge from people who do not plan to use with wisdom or those who intend to misuse

Therefore need to protect For your own benefit, fortunately the Talbot’s secret science

Has been collected and transmitted through Nagal from generation to generation Even if it was collected

 Secrets for more than a hundred years The ancient word of the Lord has come to us in the age.

When it is necessary to bring wisdom back to the people, now Don Mickwell Ruiz Nakal

From the Eagle Night lineage Will lead us to meet Toltec’s powerful teaching

Tolkien’s science arises from one fact. As well as customary practices that have limited knowledge found around the world
Although Toltec is not a religion But follow those who know the way The spirit taught on this earth

Because Toltec has Related to the soul The most direct explanation should be the way

Life Which is known as being able to bring happiness and Love comes to life. Prologue

By Don Mickwell Ruiz, four terms have been published many years ago

If we read this book We will know that these agreements What can you do?

These deals can change our lives. By terminating agreements with thousands of restrictions

The terms that we set up with ourselves and others and with life

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ข้อตกลงสี่ประการการฝึกปฏิบัติเพื่อชีวิต

อิสระให้แก่ผู้คน จํานวนมาก ขอขอบ คุณเอ็ด โรเซ็นเบิร์ก และเมเจอร์ เจเนรัล รีเมอร์

อิสระให้แก่ผู้คน

อิสระให้แก่ผู้คน สําหรับการรับรองข้อตกลงสี่ประการ ขอขอบคุณเกล มิลล์ส,

คาเรน ครีเกอร์ และแนนซี คาร์ลตัน สําหรับการ สละเวลาและความรู้ความสามารถให้แก่หนังสือเล่มนี้

ขอขอบคุณจอยซ์ มิลล์ส, ไมยา เขมปา, เดฟ แมคคาลัค, เทริซา เนลสัน และชกิบาซามิม-แอมรี

สําหรับการ เสียสละและการสนับสนุนการสอนของทอดเท็คหลายพันปีมาแล้ว

ทอลเท็คเป็นที่รู้จักกันทั่วเม็กซิโกใต้ ในฐานะ “หญิงและชายผู้หยั่งรู้”

นักมานุษยวิทยากล่าวถึง ทอลเท็คในฐานะชนชาติหรือเชื้อชาติหนึ่ง แต่ความจริงแล้ว

ทอลเท็คเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักศิลปศาสตร์ที่วาง รูปแบบทางสังคม
เพื่อศึกษาและธํารงไว้ซึ่งความรู้ในมิติ ของจิตวิญญาณและการฝึกฝนศาสตร์โบราณ

พวกเขา เป็นทั้งครู (นากัล) และศิษย์ที่อยู่เมืองเตโอดอัวกัน

เมืองแห่งพีระมิดเก่าแก่นอกเมืองเม็กซิโกซิตี้ที่รู้จักกันว่า “เมืองแห่งพระเจ้า”

กว่าพันปีมาแล้ว นากัลถูกบังคับให้ปกปิดภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษไว้เป็นความลับและรักษาไว้ไม่ให้เป็นที่รู้จัก

Four Terms of Practice for Life

Independent to many people. Thank you, Ed Rosenberg and Major General Reamer.

Freedom for people For the endorsement of the four agreements. Thank you, Gail Mills,

Karen Krieger and Nancy Carlton for taking the time and knowledge to this book

Thank you to Joyce Mills, Maiya Khampa, Dave Macalak, Teresa Nelson and Shikiba Samim-Amri.

For the sacrifice and support of teaching from thousands of years ago

Toltec is known throughout southern Mexico as the “Seaman and Man”.

Anthropologists say Talltech as a race or ethnicity But the truth

Talltech is both a scientist and a liberal scientist who laid Social form
In order to study and maintain knowledge in dimensions Of the spirit and practice of ancient science

They are both teachers (Nagal) and students in the city of Diode

The city of the ancient pyramid outside of Mexico City known as “City of God”

Over a thousand years ago Nagal is forced to conceal wisdom. Of the ancestors to be kept secret and to be known

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

จงนึกภาพว่าเรามีวิถีชีวิตใหม่

เรามีอิสระ ที่จะเป็นตัวเรา อย่างแท้จริง เราไม่บังคับชีวิตของเราให้เป็นไปตาม ความคิดของคนอื่นอีกต่อไป

เรามีอิสระ

เรามีอิสระ จงนึกภาพว่าเราดํารงชีวิตโดยไม่ตัดสินตัวเองหรือผู้อื่น และไม่กลัวการถูกตัดสิน

เรายอมรับตัวเราอย่างที่เราเป็น และยอมรับผู้อื่นอย่างที่พวกเขาเป็นจงนึกภาพว่าเราดํารงชีวิตโดยไม่ขัดแย้งกับตัวเองและผู้อื่น

เราเคารพตัวเองและผู้อื่น และพวกเขาก็เคารพเราตอบจงนึกภาพว่าเราดํารงชีวิตโดยไม่กลัวที่จะแสดงตัวเราหรือเสี่ยงที่จะเปิดเผยชีวิตของเรา

เราดํารงชีวิตโดยไม่กลัว ไม่รู้สึกผิด ไม่รู้สึกอับอาย และไม่เสียใจ
อย่างที่เป็นจงนึกภาพว่าเรารักตัวเองอย่างที่เราเป็น

เรารักร่างกาย ของเราอย่างที่เป็นอยู่ และเรารักอารมณ์ต่างๆ ของเรา
จงนึกภาพว่าเราเป็นตัวของตัวเอง

เรามีความสุขและ สนุกกับชีวิตอย่างแท้จริง จงนึกภาพว่าเราดํารงชีวิต โดยมีอิสระในสิ่งเหล่านี้
การดํารงชีวิตแบบนี้

เป็นไปได้อย่างแน่นอน และมันก็อยู่ในมือเรามีคนเคยทํามาแล้วและเราก็ทําได้เช่นกัน

จงทําข้อตกลงห้าประการกับชีวิตและในไม่ช้าเราจะมีชีวิต อยู่ในความฝันแห่งสวรรค์

คําขอบคุณผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงแด่บุคคลดังต่อไปนี้ ขอขอบคุณจาเน็ต มิลล์ส

ผู้เป็นมารดาของหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณจูดี้ ซีกัล สําหรับความรักและการสนับสนุน ขอขอบคุณเรย์ แชมเบอร์ส

สําหรับแสงสว่างที่ส่องนําทาง ขอขอบคุณโอปราห์ วินฟรีย์ และเอเลน เดอะเจเนเรส สําหรับการแบ่งปันข้อความในหนังสือ

Imagine that we have a new way of life.

We are truly free as ourselves. We do not force our lives to conform. The ideas of other people anymore

We are free. Imagine that we live without judging ourselves or others. And not afraid of being judged

We accept ourselves as we are. And accept others as they are. Imagine that we live without conflict with ourselves and others.

We respect ourselves and others. And they respect us. Answer. Imagine that we live without fear of showing ourselves or risking exposing our lives.

We live without fear, don’t feel guilty, don’t feel shame and don’t regret.
As is, imagine that you love yourself as you are.

We love body Of us as is And we love our emotions
Imagine that you are yourself.

We are happy and Truly enjoy life Imagine that we exist. With freedom in these things
Living this way

Absolutely possible And it is in our hands, someone has done it, and we can do it as well

Make five agreements with life and soon we will live. In a dream of paradise

Thank you to the author. I would like to express my heartfelt gratitude to the following people. Thank you Janet Mills

The mother of this book Thank you to Judy Segal for the love and support. Thank you Ray Chambers.

For illumination that guides the way Thank you Oprah Winfrey and Elaine The Genes for sharing the message in the book.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ข้อตกลงห้าประการ

ไม่กระทําบาปด้วยวาจา มีวาจาสัตย์ พูดให้ปากตรงกับใจ หลีกเลี่ยงการใช้คําพูดที่ทําร้ายตัวเองหรือนินทาว่าร้ายคนอื่น

ไม่กระทําบาปด้วยวาจา

ไม่กระทําบาปด้วยวาจา ใช้พลังของคําพูดในทางที่ถูก และเปี่ยมด้วยความรักจงอย่ายึดทุกอย่างมาเป็นตัวเรา ไม่มีใครกระทําสิ่งใดเพราะตัวเรา

สิ่งที่พวกเขาพูดและกระทําเป็นการสะท้อนความจริงของตัวเขาเอง เป็นความฝันของตัวเขาเอง

เมื่อเรามีภูมิคุ้มกันต่อความคิดเห็นและการกระทําของผู้อื่นเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความทุกข์ที่ไม่จําเป็น

จงอย่าคิดไปเอง จงกล้าที่จะถามและแสดงสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงออกมา สื่อสารกับผู้อื่นให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้

เพื่อหลีกเลี่ยง ความเข้าใจผิด ความเสียใจ และเหตุการณ์สะเทือนความรู้สึก เพียงปฏิบัติตามข้อตกลงนี้

เราจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเรา ได้อย่างสมบูรณ์ทําให้ดีที่สุดเสมอดีที่สุดของเราจะเปลี่ยนไปทุกช่วงเวลา

การทําให้ดีที่สุดในช่วง ที่เรามีสุขภาพดีกับช่วงที่เราป่วยจะแตกต่างกัน ไม่ว่าจะตกอยู่ใน สภาวการณ์ใดๆ

จงทําให้ดีที่สุด และเราจะหลุดพ้นจากการตัดสินตัวเอง การทําร้ายตัวเอง และความเสียใจ

จงสงสัย แต่เรียนรู้ที่จะฟังจงอย่าเชื่อตัวเองหรือคนอื่น ใช้พลังแห่งความสงสัยตั้งคําถามกับทุกสิ่งที่

เราได้ยินมานั่นคือ มันคือความจริง จริงหรือ ฟังเจตนาที่ซ่อนอยู่หลังคําพูด แล้วเราจะเข้าใจสารที่แท้จริง

Five Terms

Do not commit sins with words, have faithful words, speak directly to the heart Avoid using words that hurt yourself or gossip about other people.

Do not commit sins orally Use the power of words in the right way And full of love, do not hold everything to ourselves No one does anything because of ourselves.

 What they say and do is a reflection of their own truth. Is his own dream

When we are immune to the opinions and actions of others, we will not be a victim of unnecessary suffering.

Don’t think of yourself. Dare to ask and show what we truly want. Communicate with others as clearly as possible.

To avoid Misunderstandings, regrets, and emotional events Just comply with this agreement.

We will be able to change our lives. Perfect, always the best. Our best will change every moment.

Doing the best during That we are healthy and during our illnesses are different. Regardless of the circumstances

Do your best. And we are liberated from our judgment Self-harm And regret

Be curious, but learn to listen. Don’t believe yourself or others. Use the power of doubt to ask questions about everything that

We heard that is Is it true, truth, or listen to the intent behind the words? Then we will understand the true message

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่