แสงภาพ จินตนาการ ความฝันขณะนี้เรากําลังฝัน

แสงภาพ จินตนาการ ความฝันขณะนี้เรากําลังฝัน และมีบางสิ่งที่เราสามารถทําให้เป็นความจริงขึ้นมาได้ อย่างง่ายดาย บางทีเราอาจจะไม่เคยสังเกตว่าสมอง ของเราฝันอยู่ตลอดเวลา แต่หากคุณใช้จินตนาการ แค่ชั่วครู่หนึ่ง คุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามอธิบาย ลองนึกภาพว่าเรากําลังมองดูกระจก ภายในกระจกคือ โลกของวัตถุสิ่งของ

จินตนาการ

แต่ จินตนาการ เรารู้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นเพียง ภาพสะท้อนของสิ่งที่เป็นจริง ดูเหมือนกับว่ามันเป็นจริง ดูเหมือนกับความจริง แต่มันไม่จริง และก็ไม่ใช่ความจริง หากเราพยายามสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกระจก เราจะสัมผัส ได้เพียงพื้นผิวของกระจกเท่านั้น

สิ่งที่เราเห็นภายในกระจกเป็นเพียงภาพของความจริง ซึ่งก็คือความจริงเสมือนนั่นเอง มันคือความฝัน และเป็น ความฝันแบบเดียวกับที่มนุษย์ฝันขณะที่สมองตื่นอยู่ ทําไม จึงเป็นเช่นนั้น เพราะสิ่งที่เราเห็นในกระจกคือการลอกแบบ ความจริงที่เราสร้างขึ้นด้วยความสามารถของดวงตาและ สมองของเรา มันคือภาพของโลกที่เราสร้างขึ้นภายในจิตใจ ของเรา ซึ่งเป็นวิธีที่จิตใจของเรารับรู้ความจริง สิ่งที่สนัข มองเห็นในกระจกคือวิธีที่สมองของสุนัขรับรู้ความจริง สิ่งที่ นกอินทรีมองเห็นในกระจกคือวิธีที่สมองของนกอินทรีรับรู้

Light. Imagination. Dreams. We are currently dreaming. And there are some things that we can easily come true with. Maybe we have never noticed that the brain Our dreams all the time But if you use your imagination Just a moment You will understand what I am trying to explain. Imagine that we are looking at the mirror. Inside the mirror is Material world

But we know that what we see is just Reflections of the real thing Seems as though it is true Looks like the truth But it’s not true And it’s not true If we try to touch objects in the mirror, we can only touch the surface of the glass.

What we see inside the mirror is just a picture of the truth. Which is virtual reality It is a dream and the same dream as humans dream while the brain is awake. Why is that? Because what we see in the mirror is copying The truth that we create with the ability of our eyes and our brains is a picture of the world we create within our minds, which is the way our mind perceives the truth. Of dogs that perceive the truth. What the eagle sees in a mirror is how the eagle’s brain perceives

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่