เราจะเห็นว่ามนุษย์บิดเบือนสิ่งที่รับรู้ได้ง่าย

เราจะเห็นว่ามนุษย์บิดเบือนสิ่งที่รับรู้ได้ง่าย แสงสร้าง ภาพที่สมบูรณ์แบบ ของสิ่งที่มีอยู่จริงขึ้นมาใหม่ แต่เราทําให้ ภาพบิดเบือนโดยการสร้างเรื่องราวด้วยสัญลักษณ์และ ความคิดเห็นที่เราเรียนรู้มา เราฝันถึงมันด้วยจินตนาการ ของเรา และข้อตกลงก็ทําให้เราคิดว่าความฝันของเราภาพที่สมบูรณ์แบบ

เป็นความจริง แท้จริงแล้วความจริงนั้นคือความจริงสัมพัง. การสะท้อนความจริงมักจะถูกบิดเบือนโดยความรู้ที่เรา เก็บไว้ในความทรงจํา

ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านกล่าวว่า จิตแต่ละดวงคือโลก นี่คือความจริง โลกที่เราคิดว่าเราเห็นอยู่ภายนอกตัวเรา แท้จริงแล้วอยู่ภายในตัวเรา มันเป็นเพียงภาพในจินตนา ของเรา มันคือความฝัน เราฝันอยู่ตลอดเวลา และ เรื่องที่เรารู้มานานนับศตวรรษแล้ว ไม่ใช่เพียงชาวทอดเท็ค ในเม็กซิโก แต่เป็นที่รู้กันในกรีซ โรม อินเดีย และอียิปต์ ผู้คนทั่วโลกต่างพูดกันว่า “ชีวิตคือความฝัน” คําถามคือ แล้วเรารู้หรือไม่

เมื่อเราไม่รู้ว่าสมองของเราฝันอยู่ตลอดเวลา มันจึง เป็นเรื่องง่ายที่จะกล่าวโทษคนหรือสิ่งของที่อยู่นอก ตัวเรา เพราะการบิดเบือนทั้งหมดอยู่ในความฝันของเรา สิ่งเหล่านี้ทําให้ชีวิตของเราเป็นทุกข์ เมื่อเราตระหนักว่า เรากําลังดํารงชีวิตอยู่ในความฝันที่เราเป็นผู้สร้างขึ้น เราจะ ก้าวไปสู่การเติบโต เพราะตอนนี้เราสามารถรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่เราสร้างขึ้น การตระหนักรู้ว่าสมองของเราฝัน อยู่ตลอดเวลา ทําให้เราได้พบกุญแจที่จะเปลี่ยนแปลง ความฝันของเรา หากเราไม่มีความสุขกับ ภาพที่สมบูรณ์แบบ

ใครเป็นผู้ฝันถึงเรื่องราวชีวิตของเรา คําตอบคือ ตัวเราเอง หากเราไม่ชอบชีวิตของเรา หากเราไม่ชอบ สิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเรา เราเป็นเพียงผู้เดียวที่จะ

เปลี่ยนมันได้ มันคือโลกของเรา มันคือความฝันของเรา หากเรามีความสุขกับความฝันของเรา นั่นถือเป็นสิ่งวิเศษ

We can see that humans distort things that are easily perceived. Light creates the perfect image. Of new real things, but we distort the image by creating stories with symbols and The opinions that we have learned We dream about it with our imagination and the agreement makes us think that our dreams

Is the truth, in truth it is the truth. Reflections of truth are often distorted by our knowledge. Keep in memory

Many experts said that Each mind is the world. it’s true The world that we think we see is outside of us. In fact within us It’s just a picture in our imagination. It’s a dream. We have always dreamed and stories that we know for centuries. Not only the Mexican tech people, but it is also known in Greece, Rome, India and Egypt. People around the world say that “Life is a dream.” The question is, then do we know?

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่