รู้จักตนเองให้ดีพอ

รู้จักตนเองให้ดีพอ

รู้จักตนเองให้ดีพอ

กุญแจสำคัญในการเอาชนะตนเอง (Personal Mastery) คือการเข้าใจว่าเราเป็นใคร การเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการกับวัตถุประสงค์และแรงจูงใจพื้นฐานหลายประการ

การรู้ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด เพราะการพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณมีหรือสิ่งที่ยังมีข้อบกพร่อง ไม่ใช่แค่การก้าวไปสู่ความเป็นเลิศเท่านั้น

แต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำ หากเราต้องการให้ภาพลักษณ์ของเราดียิ่งขึ้นจำเป็นต้องจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดี และจะให้ผลลัพธ์ที่ดีตามมา

มีงานวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่า IQ มีผลต่อความสำเร็จของผู้คนเพียง 20% ในขณะที่อารมณ์มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของคุณ ก็อาจส่งผลเสียต่อเราได้เช่นกัน

การรู้จักตัวเองหมายถึงความสามารถในการอ่านอารมณ์ของเราเองได้อย่างแม่นยำ สิ่งนี้จะก่อให้เกิดความสามารถในการจัดการและควบคุมตัวเองในช่วงเวลาที่มีอารมณ์หรือทัศนคติเชิงลบ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการรู้จักตัวเอง.

The key to self-defeating (Personal Mastery) is understanding who we are. Self-transformation is about dealing with a number of fundamental objectives and motives.

Knowing both your weaknesses and strengths isn’t as easy as you think. Because trying to understand what you have or what is flawed It’s not just a step towards excellence.

But that’s what we should all do. If we want our image to be better, we need to manage our emotions well. And will produce good results accordingly.

There is a lot of research showing that IQ affects only 20% of people’s success, while mood tends to influence your success. It might adversely affect us too.

Knowing myself means being able to read our own emotions with precision. This will give rise to the ability to manage and control yourself during times of negative emotions or attitudes. It’s one of the key factors in knowing yourself.

Each day there are many events that lead us to win our own hearts. No matter how easy it is From shaking soft blankets Get out and wake up to work early. Trying not to eat sweet and greasy foods that are delicious and thick. To difficult things Like getting the job done as intended Or trying to go to exercise every day

รู้จักตนเองให้ดีพอ

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<